Terras plaatsen

Algemeen

Wilt u bij uw horecabedrijf een terras plaatsen? Is de plek beschikbaar en is er ook geen andere ondernemer die aanspraak kan maken op de locatie? Dan heeft u geen vergunning nodig. U moet het terras wel melden bij de gemeente.

Beschrijving

Op de Terraskaart Delft ziet u waar een terras mogelijk is. En of de plek nog vrij is.

Terrasvergunning

Wilt u een terras plaatsen op een plek waar meer partijen voor in aanmerking kunnen komen? Dan heeft u een terrasvergunning nodig. De vergunning is 3 jaar geldig. 

Soms altijd vergunning nodig

U heeft altijd een vergunning nodig voor een terras op of in:

  • Beestenmarkt
  • Nieuwe Langendijk
  • Sint Agathaplein
  • Spoorzone

De duur van deze vergunning hangt af van de plek.

Regels terras

Een terras mag open zijn tussen 9.00 en 1.00 uur. In het uitvoeringsbeleid en de beeldkwaliteit ziet u waaraan een terras verder moet voldoen.

Alcoholwetvergunning

Plaatst u een terras of terrasuitstalling? Vergeet dan niet om uw alcoholwetvergunning hierop aan te passen.

Terrasuitstalling

Een terrasuitstalling is een terras dat direct tegen de gevel van uw pand ligt. Voor een uitstalling hoeft u geen vergunning aan te vragen. En geen melding te doen. Ook hoeft u geen precariobelasting te betalen. Terrasuitstallingen staan niet op de Terraskaart.

Regels terrasuitstalling

  • Een terrasuitstalling is maximaal de breedte van uw pand en maximaal 1 meter diep
  • Een terrasuitstalling mag geen gevaar of hinder opleveren
  • Na sluitingstijd mogen er geen objecten meer op de openbare weg staan

Kosten

Kosten 2024
MeldingGeen kosten
Vergunning onbepaalde tijd€ 251,10
Vergunning bepaalde tijd€ 492,85
Veranderen van periode of aantal m2€ 228,95

Precariobelasting

Voor een terras op gemeentegrond betaalt u ook precariobelasting.

Kosten 2024
Terras binnenstad per maand€ 8,37 per m2
Terras binnenstad per jaar€ 78,20 per m2
Terras overige wijken per maand€ 6,80 per m2
Terras overige wijken per jaar€ 65,43 per m2