Alcoholwetvergunning

Algemeen

Voor het schenken van alcohol tegen betaling heeft u een alcoholwetvergunning nodig. Dit is ook nodig voor het verkopen van sterke drank. De vergunning geldt voor slijterijen en horeca-inrichtingen. Zoals cafés, restaurants, buurthuizen, studentensociëteiten, bedrijfsrestaurants, sportkantines en bioscoopfoyers.

Beschrijving

De vergunning vraagt u schriftelijk aan. Op het formulier ziet u welke bijlagen nodig zijn.

Wanneer nodig?

De vergunning vraagt u aan wanneer u:

 • een horeca-inrichting wilt vestigen of overnemen
 • een bestaande horeca-inrichting wilt uitbreiden
 • een slijterij wilt vestigen of overnemen
 • er een wijziging is in de ondernemingsvorm

Leidinggevenden bij- of uitschrijven

U kunt een aanvraag doen voor het bij- of uitschrijven van een leidinggevende op uw vergunning.

Hoelang duurt het?

Heeft u uw aanvraag compleet ingediend? Dan handelt de gemeente deze binnen 3 maanden af.

Bibob-onderzoek

Voor uw aanvraag voert de gemeente een Bibob-onderzoek uit. Dit is om te voorkomen dat iemand misbruik van de vergunning maakt. Stuur bij uw aanvraag de Bibob-vragenlijst mee.

Voorwaarden

 • U bent 21 jaar of ouder
 • U staat niet onder curatele
 • U bent niet uit de ouderlijke macht of voogdij ontzet
 • U heeft geen strafblad
 • U voldoet aan de Bibob-verplichtingen

Controle

De gemeente controleert of uw inrichting en de vermelde personen op de aanvraag voldoen aan de Alcoholwet. Een (strafrechtelijk) antecedentenonderzoek maakt deel uit van de procedure. Verder moet u voldoen aan de eisen van de Wet Bibob.

Leidinggevenden

Tijdens de openingstijden moet er altijd iemand in uw horecabedrijf zijn die op de vergunning staat als leidinggevende. Het is strafbaar als een leidinggevende niet aanwezig is. De gemeente kan uw vergunning dan intrekken. Iemand kan als leidinggevende op de vergunning komen als de persoon:

 • 21 jaar of ouder is
 • geen strafblad heeft voor bepaalde feiten
 • beschikt over een certificaat Sociale Hygiëne

Voor sportclubs of verenigingen en stichtingen met een sociaal-cultureel karakter gelden andere regels. Hierbij moeten op de vergunning minimaal 2 personen staan die een certificaat Sociale Hygiëne hebben. Deze hoeven niet aanwezig te zijn tijdens de openingstijden. Wel moeten er dan personen aanwezig zijn die een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik hebben gevolgd. En die het bestuur schriftelijk heeft aangewezen als barvrijwilliger.

Kosten

Kosten 2024
Alcoholwetvergunning€ 1.074,10
Vergunning wijzigen€ 119,95