Verlof alcoholvrije dranken schenken

Wilt u in uw bedrijf alcoholvrije drank verstrekken? Dan heeft u een 'verlof alcoholvrij' nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor bedrijfskantines, lunchrooms of een coffeecorner in een winkel.

Beschrijving

U heeft geen verlof nodig voor dranken die u aanbiedt als bijkomende dienstverlening. Zoals een kopje koffie in de wachtruimte van een kantoor.

Stuur bij uw aanvraag mee:

 • Kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel
 • Situatietekening op schaal

Wanneer nodig?

Een verlof alcoholvrij moet u altijd aanvragen als:

 • u een horeca-inrichting wilt vestigen of overnemen
 • u een bestaande horeca-inrichting wilt uitbreiden
 • er een wijziging is in de ondernemingsvorm

Alcoholwetvergunning

Heeft u al een alcoholwetvergunning? Dan hoeft u niet apart een verlof alcoholvrij aan te vragen. Tenzij het om een andere vestiging gaat die niet onder de alcoholwetvergunning valt.

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U staat niet onder curatele
 • U bent niet uit de ouderlijke macht of voogdij ontzet
 • U heeft geen strafblad

Kosten 2023

 • Verlof alcoholvrij: € 82,25