Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer voor schooljaar 2020-2021 kunt u online aanvragen via de website van de PTRM Groep. 

Beschrijving

De meeste kinderen in Nederland kunnen zelfstandig naar school of worden door ouders gehaald of gebracht. Soms gaat dat niet vanwege een beperking. Ouders kunnen dan een beroep doen op de regeling leerlingenvervoer.

Applicatie 

Met de applicatie kunt u:

  • leerlingenvervoer aanvragen
  • afwezigheidsmeldingen indienen
  • gegevens raadplegen
  • mutaties en afmeldingen doorgeven
  • klachten indienen

Klik op 'aanvragen inlog' Vul uw Burgerservicenummer (bsn) en uw e-mailadres in en volg de instructie. Bij het menuonderdeel 'aanvraag leerlingenvervoer' kunt u uw aanvraag invullen en indienen. 

Als u de aanvraag hebt ingediend ontvangt u een e-mail ter bevestiging. Als u die niet hebt gekregen, is de aanvraag online niet afgerond en nog niet verzonden! Probeer het opnieuw.

U krijgt binnen 8 weken na verzending de beschikking per post thuisgestuurd. Als het nodig is om deze termijn te verlengen krijgt u hierover apart bericht.  

Vragen?

Bel Trafficon 0475 - 772171. Bereikbaar van 07:00 tot 17.00 uur. Of mail naar: llvh5@trafficon.nl.

Voorwaarden

U komt voor leerlingenververvoer in aanmerking als:  

  • de school te ver weg is van huis (meer dat 6 km)
  • de leerling een handicap of stoornis heeft

Leerlingenvervoer is alleen bedoeld voor speciaal onderwijs. Particulier onderwijs valt hier niet onder. 

Wetten en regels

De regels voor het leerlingenvervoer zijn vastgelegd in de verordening.

Kosten

U ontvangt een vergoeding van de kosten voor de fiets of van de kosten voor het openbaar vervoer. Indien de handicap het niet toelaat, verzorgt de gemeente aangepast taxivervoer. Dit geldt alleen voor de kosten van vervoer voor speciaal onderwijs en niet meer voor voortgezet speciaal onderwijs.  

Vraag en antwoord

Wat wordt bedoeld met kilometergrens?

Om gebruik te kunnen maken van het leerlingenvervoer moet de school minimaal op 6 kilometer van uw woning af liggen. De gemeente stelt de kilometergrens door  de afstand van huis naar school op te vragen via de ANWB routeplanner (de kortste route). Is de afstand van uw huis tot school minder dan 6 kilometer, dan heeft u mogelijk geen recht op leerlingenvervoer.

Mijn kind heeft een handicap, wat nu?

De kilometergrens van 6 kilometer geldt niet voor leerlingen die naar het reguliere of speciaal onderwijs gaan en vanwege een handicap geen gebruik (ook niet onder begeleiding) kunnen maken van het openbaar vervoer of fiets. In dat geval kunt u ook binnen de kilometergrens aanspraak maken op leerlingenvervoer.

Aanvragen ieder jaar opnieuw? 

Ja, u moet ieder jaar opnieuw een aanvraag indienen.

Meer informatie

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand. 

Weinig geld? Gemeente helpt! 
 

Jij doet mee!

Alle Delftse kinderen en jongeren moeten mee kunnen doen. Ook zonder geld. Maak gebruik van het kindpakket met vele gemeentelijke voordelen.