‘Onze binnenstad is er voor iedereen’

Het college van B&W heeft deze week het voorgenomen besluit over het nieuwe terrassen- en terrasbotenbeleid naar buiten gebracht. De vorige beleidsregels dateren uit 2014 en waren aan een actualisatie toe. 

Drukker in de binnenstad

De aanpassingen hebben alles te maken met de veranderingen in Delft. De stad groeit. Er zijn meer inwoners bijgekomen. Het aantal fietsen neemt enorm toe en steeds meer mensen komen graag naar het historische centrum. De komende jaren wordt het dus drukker in de binnenstad. Dat vraagt om goed doordachte keuzes.

Beter te handhaven

“Het is een lang en intensief proces geweest met belanghebbenden. We hebben een extra participatieronde gemaakt. Daarbij hebben we goed geluisterd naar de zorgen van ondernemers én bewoners”, laat burgemeester Marja van Bijsterveldt weten. “Actualisatie van beleid was écht nodig. De huidige regels waren in de loop der jaren niet altijd even duidelijk. We zagen verrommeling in de openbare ruimte en er waren ook steeds meer uitzonderingen op de regel. De nieuwe regels zijn beter te controleren en te handhaven. Iedereen weet straks waar hij of zij aan toe is.”

Scherpe keuzes 

Ze vervolgt: “In het centrum hebben we met veel belangen te maken. Van ondernemers én bewoners. Maar het gaat ook over mobiliteit, veiligheid en erfgoed. Kunnen bezoekers veilig wandelen, blijft de stad bereikbaar voor hulpdiensten? En hoe houden we ons historisch erfgoed in de binnenstad aantrekkelijk? Dat is een flinke puzzel. Het beleid moet ervoor zorgen dat het allemaal samen kan. Dat vraagt om scherpe keuzes en duidelijke afspraken.”

Schaarse ruimte

“Daarom zijn we goed gaan kijken waar het goed gaat en waar het beter kan. Hoe kunnen we de schaarse ruimte optimaal gebruiken? Kunnen er extra terrassen bij en zo ja waar? En waar kan het eigenlijk niet? De uitkomst is dat er per saldo vierkante meters terras bijkomen. Het aantal terrasboten gaat van 18 naar 20. Het terrasbotenseizoen loopt straks van 1 april t/m 31 oktober. Ook stellen we minder strenge, maar wel redelijke eisen aan terrasmeubilair.”

Overgangsregeling 

“Maar er zijn ook plekken waar een terras eigenlijk niet meer kan. Daarvoor geldt een overgangsregeling van vijf jaar. Op sommige plekken moeten ondernemers de schaarse ruimte delen of raken deze kwijt. Dat is voor een aantal echt zuur. Zeker omdat veel ondernemers het nog steeds zwaar hebben door de coronaperiode. Ze moeten hard knokken voor hun bestaan. Dat begrijp ik heel goed.”

Huiskamer van Delft

Ze besluit: “Daarom hebben we er alles aan gedaan om zoveel mogelijk ruimte te bieden en belangen bij elkaar te brengen en waar deze niet goed te verenigen waren een zo evenwichtig mogelijk compromis te vinden. Met als doel dat iedereen de komende jaren kan genieten van de historische binnenstad: ondernemers, bewoners en bezoekers. En als ik zeg ‘iedereen’ dan bedoel ik ook echt iedereen.”

Inclusiever

“Als college hebben we ook de intentie om het centrum inclusiever te maken. Mensen met een kinderwagen of in een rolstoel moeten makkelijker door de stad kunnen. Of mensen kunnen elkaar in de stad ontmoeten, met een eigen boterham of een ijsje. De huiskamer van Delft is er voor iedereen.” 

Extra vergadering 

De commissie Economie, Financiën en Bestuur bespreekt het nieuwe terrassen- en terrasbotenbeleid op woensdag 10 april. Dat gebeurt in een extra vergadering. Die vergadering begint om 20.30 uur in de raadszaal van het stadhuis aan de Markt. U kunt zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden als inspreker. Mail dan naar de griffie.