Overlast horeca en evenementen melden

Heeft u overlast van een horecabedrijf of evenement? Meld uw klacht bij de ondernemer of organisator. Dit kan vaak al veel oplossen. Helpt dit niet? Meld uw klacht dan bij het Meldpunt Overlast, telefoon: 0900 8844. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.

Meldpunt overlast

Het Meldpunt Overlast is een gezamenlijk initiatief van de politie, bewoners, horeca, gemeente en de Omgevingsdienst Haaglanden. Afhankelijk van uw melding zal de politie direct naar de locatie gaan om de overlast te stoppen.

Blijvende geluidsoverlast

De politie voert geen geluidsmetingen uit. Zij kunnen dan ook geen maatregelen nemen om overlast in de toekomst te voorkomen. Wilt u een geluidsmeting laten uitvoeren omdat de overlast zich blijft herhalen? Doe dan een melding bij de Omgevingsdienst Haaglanden.

Overleg

Politie, gemeente en horeca in Delft hebben afspraken gemaakt om overlast te beperken. Regelmatig vindt er overleg plaats met de horecabedrijven en andere betrokkenen. Hier worden de klachten besproken die de politie en de Omgevingsdienst Haaglanden heeft gekregen.

Wetten en regels

Zie ook