Pact tegen Armoede

Het Pact tegen Armoede is een bundeling van krachten door Delftse bedrijven en instellingen.

Armoede bestaat

Armoede bestaat. Ook in Delft. Bijna 10% van alle huishoudens heeft een inkomen op sociaal minimum. Ruim 5% van deze huishoudens heeft geen werk of andere activiteiten buitenshuis. En veel mensen voelen zich buitengesloten. In Delft willen wij samenwerken aan het bestrijden van deze armoede zodat er in de toekomst:

 • minder Delftenaren aan de kant staan
 • minder kinderen in armoede opgroeien
 • meer Delftenaren die buiten de boot dreigen te vallen, hulp krijgen
 • meer Delftenaren economisch zelfredzaam zijn
 • minder Delftenaren met problematische schulden zijn
 • meer Delftenaren kunnen lezen, schrijven en rekenen

Het Pact tegen Armoede Delft is een actief netwerk. De ondertekenaars werken intensief samen bij het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting in Delft. Zij doen dit door:

 • het signaleren van armoede en sociale uitsluiting
 • deze signalen actief op te pakken en aan de orde te stellen
 • samen met andere pactpartners oplossingen te vinden 
 • zo mogelijk betrokkenen gericht te verwijzen naar de juiste hulpverleningsinstellingen
 • initiatieven te ontplooien die bijdragen aan het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting
 • daarbij zo mogelijk andere pactpartners actief te betrekken
 • elkaar op de hoogte te houden van activiteiten
 • aanspraak te maken op elkaars potentieel

Ondertekenaars

Het Pact tegen Armoede Delft komt regelmatig bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten delen de leden ervaringen en behandelen cases volgens het Münchhausen-concept. Ondertekenaars van het Pact weten elkaar te vinden via LinkedIn. 

Nieuwe ondertekenaars zijn welkom!

U kunt contact opnemen met pacttegenarmoede@delft.nl