Participatiewet

Hoe steekt de Participatiewet in elkaar en waar kunnen mensen met een arbeidsbeperking mee te maken krijgen? 

Doel

Het doel van de Participatiewet is om iedereen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan het werk te krijgen. Het liefst bij een normale werkgever. Om die reden stimuleren gemeenten werkgevers daarom om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. 

Plan

Mensen met een arbeidsbeperking die niet werken, maken samen met de gemeente een plan om werk te vinden. Ook bekijkt de gemeente welke hulp hiervoor nodig is. Bijvoorbeeld een aangepaste werkplek, vervoer of begeleiding of bijzondere hulpmiddelen (zoals orthopedische werkschoenen of een aangepaste bureaustoel).

Toch het minimumloon ontvangen

Kan iemand die werk zoekt het minimumloon niet verdienen? Dan kan de gemeente aan de werkgever een deel van de loonkosten betalen. Dit heet loonkostensubsidie. Zo kan iemand toch het minimumloon ontvangen. De ondersteuning die de gemeente biedt, is altijd maatwerk. 

Zie ook