Ruimtelijk kwaliteitskader

Begin 2021 hebben Delftenaren meegedacht over de toekomst van Schieoevers Noord. Dit gebeurde door omwonenden, bestaande en toekomstige ondernemers, verenigingen en scholen. Zij konden meedenken over de plannen voor het Kabeldistrict en de Nieuwe Haven Delft. Maar ook over het Ruimtelijk kwaliteitskader voor de hele herontwikkeling van Schieoevers Noord.

Reacties en ideeën

De gemeente en ontwikkelaars hebben veel reacties en ideeën gekregen. De betrokkenheid vanuit de stad was groot. De reacties gebruiken de gemeente en de ontwikkelaars bij het maken van plannen. Zoals voor het Kabeldistrict en de Nieuwe Haven. En om het Ruimtelijk kwaliteitskader definitief te maken.

Woningen en banen

Tot 2030 verandert een groot deel van Schieoevers Noord in een stedelijk gebied. Er komt plek voor wonen, werken en recreatie. In het Kabeldistrict en de Nieuwe Haven Delft komen ruim 3.500 woningen. Bovendien kunnen er zo’n 1.250 mensen aan de slag. Deze ontwikkeling past binnen de plannen van de gemeente Delft. Hierin staat dat de gemeente in 2040 ongeveer 15.000 nieuwe woningen en 10.000 nieuwe arbeidsplaatsen heeft.

Ruimtelijk kwaliteitskader

De gemeenteraad heeft in 2019 het ontwikkelplan Schieoevers Noord vastgesteld. Dit plan heeft de gemeente verder uitgewerkt in het Ruimtelijk kwaliteitskader. In 2021 heeft de gemeenteraad het Ruimtelijk kwaliteitskader vastgesteld. Hierin staat wat we kunnen bouwen in het gebied. En hoe we de openbare ruimte inrichten.

Beide documenten zijn de basis voor de bestemmingsplannen en omgevingsplannen. Met het bestemmingsplan heeft de gemeente in 2022 ook het Ruimtelijk kwaliteitskader aangevuld en aangepast op een aantal punten.

Deze punten volgen uit de uitwerking van het stedenbouwkundig plan Kabeldistrict.

Bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Schieoevers Noord (Kabeldistrict en Nieuwe Haven) op 18 oktober 2022 vastgesteld. Het plan gaat over het bedrijventerrein Schieoevers Noord.