Schieoevers Zuid

Het gebied Schieoevers bestaat uit een noordelijk en zuidelijk deel. Schieoevers Noord verandert in een uniek stedelijk gebied voor wonen, werken en recreëren. Hier komen vooral bedrijven die zich richten op innovatie. Schieoevers Zuid wordt meer een industrieterrein. Hier is ruimte voor bedrijven die vanuit de milieuregels verder van woningen af moeten liggen. Om zo overlast voor bewoners te voorkomen.

Kennis en economie versterken

Schieoevers is belangrijk voor het versterken van de keten van kennis en economie in Delft. Van het ontwikkelen en ontwerpen tot het testen en maken van nieuwe producten. Er komt steeds meer ruimte in het gebied voor bedrijven in de 'innovatieve maakindustrie'. In Schieoevers Noord zullen dit vooral bedrijven zijn die nieuwe producten ontwerpen en testen. Het zuidelijke deel wordt een gebied met bedrijven die deze nieuwe producten maken.

3.000 extra arbeidsplaatsen

De gemeente wil dat er in het gebied Schieoevers 3.000 extra arbeidsplaatsen in 2040 zijn. Om dat te bereiken, zijn flinke investeringen nodig. Ook in Schieoevers Zuid. Zoals het verbreden van de Schie. En het aanleggen van extra kades.

Het doel is dat Schieoevers Zuid hét gebied wordt voor bedrijven die zich richten op circulaire economie. En op hightech systemen en materialen. En voor bedrijven waarvoor het nodig is dat ze aan het water liggen. Of vanuit de milieuregels voldoende ruimte moeten hebben.