Snelle fietsroute op de agenda

De Delftse gemeenteraad debatteert op donderdag 4 april onder andere over de zogenoemde Metropolitane fietsroute Delft – Rotterdam Alexander. De snelle fietsroute van 20 kilometer gaat van Delft, via de polder van Pijnacker en Berkel, naar Rotterdam Alexander. 

Mobiliteitsprogramma 2040

De raad hoeft geen besluit over de fietsroute te nemen. Volgens het college van B&W was dat besluit al in 2021 genomen. Dat gebeurde als onderdeel van het Mobiliteitsprogramma Delft 2040. In Pijnacker-Nootdorp stemde de gemeenteraad onlangs (17 voor, 14 tegen) in met de aanleg van de fietsroute. De gemeenteraad was in die gemeente gevraagd een besluit te nemen.  

Financiering

De fietsroute was tot nu toe geen politiek punt in Delft. Maar nu blijkt dat de financiering van de aanleg van de Gelatinebrug over de Schie in Delft samenhangt met de financiering van de aanleg van het fietsecoduct over de A13. Het ecoduct over de rijksweg is onderdeel van de fietsroute. In de vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer werd hierover op donderdag 19 maart uitgebreid gesproken. En diverse fracties kondigden al moties aan voor de raadsvergadering van 4 april. 

Kinderboerderijen

De raad discussieert onder meer ook over het voorstel Toekomstbestendigheid kinderboerderijen Delft – renovatie waterspeeltuinen. Ook de Vaststelling Beleidsregels Parkeernormen Delft 2023 staat op de agenda. 

In de raadszaal of thuis kijken

De vergadering begint op 4 april om 20.00 uur in het stadhuis op de Markt. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadszaal. Thuis kijken kan ook. Dat kan rechtstreeks of achteraf. De uitzending van de vergadering is te vinden op de website van de gemeenteraad.