Subsidie impuls evenementen 2024

Algemeen

Heeft u voor het jaar 2024 een subsidie gekregen voor het organiseren van een evenement? En komt de continuïteit hiervan in gevaar door een tekort op de begroting? Dan kunt u eenmalig extra subsidie aanvragen. De subsidie vraagt u online aan. Dit kan tot 1 augustus 2024.

Voor wie?

De subsidie is voor evenementenorganisaties die structureel subsidie krijgen van de gemeente. Het doel is om deze organisaties een extra ondersteuning te geven voor hun evenement in 2024. Het is een aanvulling op de reguliere subsidie die u als evenementenorganisatie krijgt.

Bedrag

U kunt minimaal € 1.000 en maximaal € 12.000 subsidie aanvragen. Subsidie is alleen mogelijk voor:

  • Kosten die overblijven na aftrek van bijdragen van derden
  • Kosten die u maakt voor het uitvoeren van de activiteiten

Het bedrag dat u aanvraagt mag niet meer zijn dan 30% van de subsidie die u heeft gekregen voor de uitgevoerde activiteiten in 2023. Gaat het om een tweejaarlijks evenement dat voor het laatst in 2022 plaatsvond? Dan gaat om 30% van de subsidie voor de uitgevoerde activiteiten in 2022.

U kunt subsidie krijgen zolang de gemeente voldoende budget heeft.

Voorwaarden

  • U heeft uw activiteiten uiterlijk op 31 december 2024 volledig uitgevoerd en afgerond.
  • U zet vrijwilligers in bij de activiteiten.
  • Uw evenementenorganisatie is gevestigd in de regio Haaglanden.
  • U krijgt al structureel subsidie van de gemeente Delft.
  • Het evenement vindt plaats in Delft.

Hoelang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken of u subsidie krijgt. Hierover krijgt u een brief.