Subsidies

Wilt u als organisatie, stichting, vereniging of inwoner een activiteit organiseren? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen bij de gemeente. Er zijn verschillende subsidies:

Eenmalige subsidieSubsidie voor eenmalige activiteiten
Jaarlijkse subsidieSubsidie voor activiteiten die elk jaar plaatsvinden
Meer gemeentelijke subsidiesSubsidie voor onderwijs, milieu, monumenten en meer

Wanneer mogelijk?

Subsidie is mogelijk voor activiteiten die passen in het beleid en de doelen van de gemeente. Verder moet uw activiteit zich richten op inwoners van Delft.

Van aanvraag tot besluit

  • Zorg dat uw aanvraag compleet is. En stuur alle nodige bijlagen mee. Alleen dan kan de gemeente met uw aanvraag aan de slag. Zorg ook dat u uw aanvraag op tijd indient.
  • U krijgt een ontvangstbevestiging via de post. Hierin staat wanneer de gemeente uw aanvraag heeft gekregen. En ook het registratienummer. Dit heeft u nodig bij contact met de gemeente.
  • De gemeente controleert of uw aanvraag compleet en op tijd is. Ontbreken er gegevens? Dan vraagt de gemeente u om deze alsnog op te sturen.
  • Is uw aanvraag compleet? Dan beoordeelt de gemeente of u subsidie krijgt. Meestal duurt dit 8 weken. Soms kan het langer duren. Bijvoorbeeld als uw aanvraag niet compleet is. Of als het meer tijd kost om deze te beoordelen. Zorg daarom dat uw aanvraag op tijd is.
  • De gemeente beslist of u subsidie krijgt.

Wel of geen subsidie?

Besluit de gemeente om u subsidie te geven? Dan krijgt u een brief (beschikking) waarin staat:

  • Voor welke activiteiten u subsidie krijgt
  • Hoeveel subsidie u krijgt
  • Aan welke voorwaarden u zich moet houden

Als u niet voor een subsidie in aanmerking komt, krijgt u een afwijzingsbrief. Hierin staat waarom de gemeente uw aanvraag heeft afgewezen.

Subsidie verantwoorden

Na afloop van de activiteiten moet u meestal de subsidie verantwoorden. In de beschikking staat hoe en wanneer u dit doet.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Of wilt u weten of u subsidie kunt krijgen? Stel uw vraag via het contactformulier. Of bel 14015.