Subsidie impuls jongerencultuur

Algemeen

Organiseert u culturele activiteiten voor jongeren? Dan kunt u hiervoor subsidie krijgen. Vraag de subsidie uiterlijk 8 weken voor de start van de activiteiten aan. Aanvragen kan tot 31 oktober 2024.

Beschrijving

Het doel van de subsidie is om jongeren actief deel te laten namen aan culturele activiteiten. En om het culturele aanbod voor en door jongeren in Delft te stimuleren.

Voor wie?

De subsidie is voor organisaties zonder winstoogmerk. En die aantoonbare ervaring hebben op het gebied van jongerencultuur in Delft.

Hoeveel subsidie?

U kunt maximaal € 30.000 subsidie krijgen. Subsidie is mogelijk zolang de gemeente budget heeft.

Hoelang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken of u subsidie krijgt. Hierover krijgt u een brief.

Voorwaarden

  • U heeft de activiteiten uiterlijk 31 december 2024 volledig uitgevoerd en afgerond.
  • De activiteiten richten zich op Delftse jongeren.
  • De activiteiten vinden plaats in Delft.
  • U heeft aantoonbare ervaring op het gebied van jongerencultuur.

Wetten en regels