Subsidie loopbaanoriëntatie en begeleiding

Algemeen

De subsidie is voor bovenschoolse activiteiten die zich richten op loopbaanoriëntatie en begeleiding. Vmbo-scholen met een basisberoepsgerichte leerweg of een kaderberoepsgerichte leerweg kunnen de subsidie aanvragen. Doe uw aanvraag vóór 1 oktober.

Subsidiebedrag

U kunt alleen subsidie krijgen voor de redelijke kosten voor het uitvoeren van de activiteiten.

Voorwaarden

De subsidie moet u verantwoorden. Stuur bij uw verantwoording de volgende bijlagen mee:

  • Verantwoording van de activiteiten waarover u subsidie heeft gekregen (hiervoor kunt u het format voor de accountantsverklaring gebruiken)
  • Financieel verslag en verantwoording van de overige subsidieverplichtingen
  • Aanvullende documenten bij subsidies van meer dan € 10.000 per jaar
  • Accountantsverklaring