Subsidie nevenvestiging speciaal onderwijs

Algemeen

Heeft uw school een vestiging voor (voortgezet) speciaal onderwijs in Delft? Maar is de hoofdvestiging van de school in een andere gemeente? Dan kunt u voor deze nevenvestiging subsidie aanvragen. De subsidie vraagt u online aan. Doe uw aanvraag vóór 1 oktober.

Beschrijving

De subsidie is voor de kosten voor het in stand houden van de nevenvestiging. Schoolbesturen voor (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen de subsidie aanvragen. Dit kan alleen als de hoofvestiging niet in Delft is. En als u de nevenvestiging niet volledig kunt financieren met het geld dat u hiervoor heeft gekregen van het Rijk.

Subsidiebedrag

De hoogte van de subsidie is gelijk aan het vaste bedrag dat een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs van het Rijk krijgt.

Verantwoorden

De subsidie moet u verantwoorden. Stuur bij uw verantwoorden de volgende bijlagen mee:

  • Verantwoording van de activiteiten waarover u subsidie heeft gekregen (hiervoor kunt u het format voor de accountantsverklaring gebruiken)
  • Financieel verslag en verantwoording van de overige subsidieverplichtingen
  • Aanvullende documenten bij subsidies van meer dan € 10.000 per jaar
  • Accountantsverklaring