Subsidie schoolwerkweek speciaal onderwijs

Algemeen

De subsidie is een bijdrage in de kosten voor een schoolwerkweek. Scholen voor speciaal onderwijs en speciale scholen voor basisonderwijs kunnen de subsidie aanvragen. De subsidie vraagt u online aan. Doe uw aanvraag vóór 1 oktober.

Subsidiebedrag

De subsidie is € 18,09 voor elke leerling die aan de schoolwerkweek deelneemt.

Verantwoorden

De subsidie moet u verantwoorden. Stuur bij uw verantwoording de volgende bijlagen mee:

  • Verantwoording van de activiteiten waarover u subsidie heeft gekregen (hiervoor kunt u het format voor de accountantsverklaring gebruiken)
  • Financieel verslag en verantwoording van de overige subsidieverplichtingen
  • Aanvullende documenten bij subsidies van meer dan € 10.000 per jaar
  • Accountantsverklaring

Accountantsverklaring subsidie onderwijs