Subsidie verantwoorden

Krijgt u subsidie? Dan moet u de subsidie na het einde van de activiteiten meestal verantwoorden. In de beschikking van uw subsidie staat of dit ook voor u geldt. De beschikking is de brief van de gemeente waarin staat dat u subsidie krijgt. Hierin staat ook hoe u de subsidie verantwoordt.

Vaststellen subsidie

Heeft u uw subsidie verantwoord? Dan stelt de gemeente de subsidie daarna binnen 8 weken vast. De gemeente kan deze termijn met 4 weken verlengen. Het bedrag dat u voor uw subsidie heeft gekregen is dan definitief.

De werkelijke subsidie kan lager zijn dan het bedrag dat u heeft gekregen. Dit gebeurt als blijkt dat de kosten lager waren. Of als u de activiteiten voor een deel niet heeft uitgevoerd.

Wanneer indienen?

In de beschikking staat wanneer u de verantwoording moet indienen. In het algemeen geldt:

Subsidie Verantwoording indienen
Eenmalige subsidie 1 april of 1 oktober
Subsidie voor 1 jaar Uiterlijk 1 juni van het daarop volgende jaar
Subsidie voor meer jaren Uiterlijk 1 juni na het laatste jaar van uw subsidie

Subsidies tot € 5.000

Een subsidie tot € 5.000 hoeft u meestal niet te verantwoorden. De gemeente stelt deze subsidies meteen vast. Wel kan de gemeente een steekproef doen. En zo bepalen dat u alsnog uw subsidie moet verantwoorden. Gaan de activiteiten niet door? Meld dit altijd bij de gemeente.

Subsidies van meer dan € 5.000

Krijgt u meer dan € 5.000 subsidie? Dan moet u de subsidie verantwoorden.

Bij het verantwoorden is het nodig dat u een aantal documenten meestuurt. Welke documenten dit zijn, hangt af van het bedrag dat u aan subsidie krijgt.

Subsidies vanaf € 5.000 tot en met € 75.000:

  • Financieel verslag of jaarrekening waarin de activiteiten van de subsidie staan
  • Bestuursverklaring waarin staat dat het bestuur getrouw en rechtmatig handelt

Subsidies van meer dan € 75.000 tot en met € 150.000:

  • Financieel verslag of jaarrekening waarin de activiteiten van de subsidie staan
  • Door een accountant gecontroleerde jaarrekening (balans en exploitatierekening) over de periode van de subsidie, met een toelichting daarop
  • Bestuursverklaring waarin staat dat het bestuur getrouw en rechtmatig handelt
  • Beoordelingsverklaring financieel verslag of jaarrekening van een onafhankelijke accountant

Subsidies van meer dan € 150.000:

  • Financieel verslag of jaarrekening waarin de activiteiten van de subsidie staan
  • Door een accountant gecontroleerde jaarrekening (balans en exploitatierekening) over de periode van de subsidie, met een toelichting daarop
  • Bestuursverklaring waarin staat dat het bestuur getrouw en rechtmatig handelt
  • Controleverklaring financieel verslag of jaarrekening van een onafhankelijke accountant

Controleprotocol

In het controleprotocol staat waar een beoordelingsverklaring of een controleverklaring aan moet voldoen. Dit is alleen nodig voor een subsidie van meer dan € 75.000.

Getrouwheidsverklaring

Is uw subsidie meer dan € 75.000? Dan is bij het financieel verslag een getrouwheidsverklaring van een accountant nodig. Deze verklaring moet voldoen aan:

Andere regels

Voor uw subsidie kunnen andere regels gelden. Dit staat in de beschikking van uw subsidie.