Subsidie voor activiteiten valpreventie

Algemeen

Heeft u een welzijns- of zorgorganisatie? En ontwikkelt u activiteiten die bijdragen aan valpreventie? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen bij de gemeente. Aanvragen kan tot en met 1 juli 2024.

Beschrijving

Subsidie is mogelijk voor activiteiten die bijdragen aan de ketenaanpak valpreventie. Deze ketenaanpak bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Valrisico opsporen
 • Valrisico bepalen
 • Screenen en passende informatie aanbieden
 • (Erkende) interventies op het gebied van valpreventie
 • Structurele beweegaanbod in de stad in beeld krijgen
 • Structurele beweegaanbod in de stad borgen
 • Structurele beweegaanbod in de stad waar nodig uitbreiden

De gemeente geeft met de subsidie organisaties de kans zich in te zetten voor het opbouwen van deze keten.

Hoeveel subsidie?

De subsidie is maximaal € 100.000 per aanvraag.

Voor deze subsidie is maximaal € 160.000 beschikbaar. De gemeente geeft subsidie tot het geld op is. Dit gebeurt op volgorde van aanvraag.

Hoelang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken of u subsidie krijgt. Hierover krijgt u een brief.

Voorwaarden

 • U heeft de activiteiten uiterlijk op 31 december 2024 helemaal uitgevoerd en afgerond
 • De activiteiten vinden plaats in Delft
 • De activiteiten richten zich op senioren in Delft
 • De activiteiten passen bij de wensen van senioren in Delft
 • De kosten voor de activiteiten zijn zo laag mogelijk
 • De activiteiten passen in de ketenaanpak valpreventie
 • U heeft aantoonbare ervaring met de uitvoering van vergelijkbare activiteiten in Delft, of in vergelijkbare andere gemeenten
 • U heeft aantoonbare kennis van de achtergronden van de ketenaanpak valpreventie
 • U heeft aantoonbaar ervaring in het samenwerken met maatschappelijke partners in Delft
 • U zorgt voor inzicht in de resultaten van de activiteiten door middel van monitoring van de resultaten van de uitvoering

Wetten en regels