Subsidie voor vakleerkracht bewegingsonderwijs

Algemeen

De subsidie is een bijdrage in de kosten voor het aanstellen van een bevoegde vakleerkracht bewegingsonderwijs. Basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs kunnen de subsidie aanvragen. De subsidie vraagt u online aan. Doe uw aanvraag vóór 1 oktober.

Subsidiebedrag

De hoogte van het bedrag hangt af van het aantal groepen leerlingen van groep 3 tot en met 8. En het aantal uren bewegingsonderwijs.

Verantwoorden

De subsidie moet u verantwoorden. Stuur bij uw verantwoording de volgende bijlagen mee:

  • Verantwoording van de activiteiten waarover u subsidie heeft gekregen (hiervoor kunt u het format voor de accountantsverklaring gebruiken)
  • Financieel verslag en verantwoording van de overige subsidieverplichtingen
  • Aanvullende documenten bij subsidies van meer dan € 10.000 per jaar
  • Accountantsverklaring