Veelgestelde vragen schulden aanpakken

Algemene vragen

  • Als u in Delft woont
  • Als u 18 jaar of ouder bent

Vragen over schuldregeling

Tijdens de eerste afspraak met de gemeente kijken we samen naar uw financiële situatie. Kunt u uw schulden niet volledig binnen 36 maanden afbetalen? Dan komt u in aanmerking van een schuldregeling. Kunt u uw schulden wel binnen 36 maanden betalen? Dan kan de gemeente u op een andere manier helpen. Bijvoorbeeld bij het maken van betaalafspraken met schuldeisers. Of door te verwijzen naar een hulpverlener. 

De hulp van De Financiële Winkel bestaat uit een aantal fases:

1. Intakefase
2. Stabilisatiefase
3. Schuldregelen
4. Nazorg

In deze fase heeft u uw eerste afspraak bij de De Financiële Winkel van Delft. Samen komen wij tot een plan van aanpak en maken we afspraken. In deze fase kijken we of schuldregelen nodig is. De intake fase duurt maximaal 3 maanden.

Soms wordt in de intakefase duidelijk dat het nog niet mogelijk is om te starten met het schuldregelen. Tijdens de stabilisatiefase krijgt u dan de tijd om bijvoorbeeld uw administratie op orde te krijgen. De stabilisatiefase duurt 4 tot 8 maanden.

Tijdens het schuldregelen ondertekent u eerst de schuldovereenkomst. Daarna vragen wij de hoogte van uw schulden op bij al uw schuldeisers. Zo krijgen we een duidelijk overzicht van alle schulden die u heeft. Daarna sturen wij de schuldeisers een betaalvoorstel. Gaat de schuldeisers akkoord met het betalingsvoorstel? Dan zijn uw schulden écht geregeld. 

Dat hangt af van uw situatie.

Heeft u zich vóór 1 juli 2023 aangemeld bij de Financiële Winkel van Delft? Dan zijn er twee mogelijkheden:

  1. Uw consulent heeft een betalingsvoorstel gedaan aan uw schuldeisers vóór 1 juli 2023. In dit geval duurt uw schuldregeling waarschijnlijk 36 maanden. U betaalt dus 36 maanden uw schulden af (vanaf het moment dat u de schuldregelingsovereenkomst heeft ondertekend).
  2. Uw consulent heeft géén betalingsvoorstel gedaan aan uw schuldeisers vóór 1 juli 2023. In dit geval duurt uw schuldregeling 18 maanden. U betaalt dus 18 maanden uw schulden af (vanaf het moment dat u de schuldregelingsovereenkomst heeft ondertekend).

Meldt u zich na 1 juli 2023 aan bij de Financiële Winkel van Delft?

Dan doet uw consulent een betalingsvoorstel voor 18 maanden aan uw schuldeisers. U betaalt dus 18 maanden uw schulden af (vanaf het moment dat de schuldregelingsovereenkomst is ondertekend).

Wilt u weten wat voor uw situatie geldt? Neem dan contact op met de Financiële Winkel van Delft. U kunt bellen naar 14015 of uw vraag indienen via het contactformulier

Als u klaar bent met uw schulden afbetalen, ben u schuldenvrij. En dat willen we zo houden. Daarom houden we contact nadat uw schuldregeling is afgelopen.

Schuldeisers stoppen de lopende beslaglegging als u in een schuldregeling zit. En als al uw schuldeisers akkoord zijn met het voorstel.