Vergunningvrij bouwen

Sommige bouwactiviteiten zijn vergunningvrij. U kunt dan zonder vergunning meteen aan de slag. Via de digitale vergunningcheck op het Omgevingsloket Online ziet u of u vergunningvrij kunt bouwen. Of dat u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Kleine bouwwerken

Meestal zijn kleine bouwwerken vergunningvrij. Zoals een afscheiding tussen balkons of dakterrassen. Of het plaatsen van een zonwering of rolluik. Ook normaal onderhoud is vergunningvrij. Bijvoorbeeld als u een aantal dakpannen, de goot of het kozijn vervangt. U moet wel dezelfde afmetingen, materialen en indeling aanhouden.

Voor- of achterzijde

Ook is het belangrijk waar u aan uw woning wilt bouwen. Een verbouwing aan de voorkant heeft meer invloed op de kwaliteit van de leefomgeving dan aan de achterkant. Dit geldt ook voor de zijkant van hoekwoningen. Op die plaatsen mag u niet zo snel zonder vergunning bouwen.

Vergunningvrij, maar niet regelvrij

Voldoet uw verbouwing aan de voorwaarden? Dan mag u zonder vergunning bouwen. De bouwregels en de welstandseisen zijn dan niet van toepassing. De gebruiksregels uit het bestemmingsplan voor het hoofdgebouw wel. Ook moet u voldoen aan het Bouwbesluit. Hierin staan de technische eisen en de regels over veiligheid en gezondheid.

Overleg met uw buren

Daarnaast moet u zich houden aan het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. Overleg eerst met uw buren en licht ze in over uw bouwplannen.

Illegaal bouwen

Bouwt u zonder de vereiste vergunning? Dan is er sprake van illegaal bouwen.

Monument en beschermd stadsgezicht

Woont u in een monument of in het beschermd stadsgezicht? Dan heeft u voor een verbouwing meestal wel een vergunning nodig. Dit geldt ook voor de meeste onderhoudswerkzaamheden.

Zie ook