Voertuig wegslepen

Staat uw voertuig verkeerd geparkeerd? En levert uw voertuig gevaar of hinder op? Dan kan de gemeente uw voertuig laten wegslepen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de volgende situaties:

  • Uw voertuig staat op een plek waar werk aan de weg is
  • Uw voertuig staat op een individuele gehandicaptenparkeerplaats van iemand anders
  • Uw voertuig staat voor een inrit of uitrit

U krijgt bericht dat de gemeente uw auto heeft weggesleept.

Voertuig terugkrijgen

U kunt uw voertuig zelf ophalen bij bergingsbedrijf Vreugdenhil aan de Zuiderweg 30 in Rijswijk. Neem een geldig identiteitsbewijs mee. U betaalt de kosten voor het wegslepen en stallen van uw voertuig. Betalen kan alleen met pinpas. Daarna krijgt u uw voertuig weer mee.

Niet opgehaalde voertuigen

Het bergingsbedrijf bewaart een voertuig maximaal 13 weken. Daarna verkopen of vernietigen zij het voertuig. De kosten zijn voor rekening van de eigenaar.

Bezwaar tegen wegslepen

Bent u het niet eens met het wegslepen van uw auto? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Wetten en regels