Voorlopige voorziening

Dient u een bezwaar in tegen een besluit van de gemeente? Dan blijft het besluit voorlopig toch van kracht. Kunt u de afhandeling van uw bezwaar niet afwachten? Dan kunt bij de rechtbank een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Dit betekent dat u de rechter vraagt om het besluit tijdelijk niet uit te voeren. 

Spoed

Een verzoek voor een voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als de procedure van uw bezwaar nog loopt en er sprake is van een spoedeisende situatie.