Rommelmarkt melden

Gaat u een openbare rommelmarkt organiseren? Meld dit dan uiterlijk 10 werkdagen van tevoren bij de gemeente.

Tijdelijk geen rommelmarkt

Door het coronavirus zijn evenementen tijdelijk niet toegestaan. Dit geldt ook voor een rommelmarkt.

Beschrijving

Uw melding komt direct in de activiteitenkalender. Omschrijf deze dus zorgvuldig. Geeft u een locatie op? Dan is uw melding ook te zien op de activiteitenkaart.

Evenementenvergunning

Voldoet de rommelmarkt niet aan de voorwaarden? Dan heeft u een evenementenvergunning nodig.

Voorwaarden

  • Er is geen risico op agressie of ernstige geluidshinder
  • Er zijn niet meer dan 250 bezoekers tegelijk aanwezig
  • De markt vindt plaats tussen 9.00 en 23.00 uur
  • U belemmert niet de doorgang voor openbaar vervoer en hulpdiensten

Verbod

De gemeente kan de rommelmarkt verbieden als de markt:

  • gevaar oplevert voor de openbare orde, veiligheid, gezondheid of het milieu
  • in strijd is met bestemmingsplan
  • tegen het belang ingaat van een al eerder gepland evenement

In dat geval neemt de gemeente binnen 5 werkdagen contact met u op.

Kosten 2021

  • Rommelmarkt melden: geen kosten
  • Precariobelasting bij gebruik gemeentegrond: € 0,76 per m2 per dag (minimaal € 25,95)