Rommelmarkt melden

Gaat u een openbare rommelmarkt organiseren? Meld dit dan uiterlijk 10 werkdagen van tevoren bij de gemeente.

Beschrijving

Uw melding komt direct in de activiteitenkalender. Omschrijf deze dus zorgvuldig. Geeft u een locatie op? Dan is uw melding ook te zien op de activiteitenkaart.

Evenementenvergunning

Voldoet de rommelmarkt niet aan de voorwaarden? Dan heeft u een evenementenvergunning nodig.

Voorwaarden

  • Er is geen risico op agressie of ernstige geluidshinder
  • Er zijn niet meer dan 250 bezoekers tegelijk aanwezig
  • De markt vindt plaats tussen 9.00 en 23.00 uur
  • U belemmert niet de doorgang voor openbaar vervoer en hulpdiensten

Verbod

De gemeente kan de rommelmarkt verbieden als de markt:

  • gevaar oplevert voor de openbare orde, veiligheid, gezondheid of het milieu
  • in strijd is met bestemmingsplan
  • tegen het belang ingaat van een al eerder gepland evenement

In dat geval neemt de gemeente binnen 5 werkdagen contact met u op.

Kosten 2022

  • Rommelmarkt melden: geen kosten
  • Precariobelasting bij gebruik gemeentegrond: € 0,77 per m2 per dag (minimaal € 26,34)
Uw mening
Uw mening