Rommelmarkt melden

Gaat u een openbare rommelmarkt organiseren? Meld dit dan uiterlijk 10 werkdagen van tevoren bij de gemeente.

Kalender en kaart

Uw melding komt direct in de activiteitenkalender. Omschrijf deze dus zorgvuldig. Geeft u een locatie op? Dan is uw melding ook zichtbaar op de activiteitenkaart.

  • Er is geen risico op agressie of ernstige geluidshinder.
  • Er zijn niet meer dan 250 bezoekers tegelijk aanwezig.
  • De markt vindt plaats tussen 9.00 en 23.00 uur.
  • De doorgang voor openbaar vervoer en hulpdiensten is gegarandeerd.

Voldoet uw rommelmarkt niet aan deze voorwaarden? Dan heeft u een evenementenvergunning nodig.

Verbod

De gemeente kan de rommelmarkt verbieden als de markt:

  • gevaar oplevert voor de openbare orde, veiligheid, gezondheid of het milieu
  • in strijd is met bestemmingsplan
  • tegen het belang ingaat van een al eerder gepland evenement

In dat geval neemt de gemeente binnen 5 werkdagen contact met u op.

Wetten en regels

  • Rommelmarkt melden: geen kosten
  • Precariobelasting bij gebruik gemeentegrond: € 0,75 per m² per dag (minimaal € 25,52)
Uw mening
Uw mening