Evenementenvergunning

Algemeen

Wilt u een evenement organiseren? Dan heeft u meestal een evenementenvergunning nodig. De vergunning vraagt u online aan.

Beschrijving

De gemeente deelt uw evenement in als een groot, middelgroot of klein evenement. Dit hangt onder andere af van de omvang, het risico en het aantal bezoekers. Evenementen met veel bezoekers zijn vaak een groot evenement. Dit geldt ook voor evenementen die meer dagen duren.

Alleen melden

Voor sommige kleine evenementen heeft u onder bepaalde voorwaarden geen vergunning nodig. Deze hoeft u alleen te melden bij de gemeente.

Wanneer aanvragen?

Vraag de vergunning ruim van tevoren aan. Wanneer dit is, hangt af van uw evenement.

Groot evenement Minimaal 16 weken van tevoren
Middelgroot evenement Minimaal 8 weken van tevoren

Klein evenement

Minimaal 8 weken van tevoren

Bibob-onderzoek

Vraagt u een evenementenvergunning aan voor een vechtsportgala? Of voor een evenement voor of door een motorclub? Dan voert de gemeente een Bibob-onderzoek uit. Stuur bij uw aanvraag de Bibob-vragenlijst mee.

Kosten

Kosten 2024
Groot evenement€ 799,60
Middelgroot evenement€ 502,10
Klein evenement€ 193,70