Subsidie verantwoorden

Na afloop van de activiteiten moet u de subsidie meestal verantwoorden. U verzoekt de gemeente dan om uw subsidie vast te stellen.

Of en hoe u uw subsidie moet verantwoorden leest u in uw subsidiebeschikking. Dit is de brief die u bij het toekennen van uw subsidie heeft gekregen. Nadat u de subsidie heeft verantwoord, stelt de gemeente uw subsidie binnen 8 weken vast. Het subsidiebedrag is dan definitief.

Wanneer indienen?

De uiterste datum voor het indienen van de verantwoording verschilt per soort subsidie. De datum staat vermeld in de subsidiebeschikking. In het algemeen geldt:

  • Eenmalige subsidie: uiterlijk 1 april van het daarop volgende jaar
  • Jaarlijkse subsidie: uiterlijk 1 juni van het daarop volgende jaar

Algemene regels

Hieronder staan de algemene regels voor het verantwoorden van een subsidie. Voor uw subsidie kunnen afwijkende regels gelden. Dit staat in uw subsidiebeschikking.

Subsidies tot € 5.000

Een subsidie tot € 5.000 hoeft u meestal niet te verantwoorden. De gemeente stelt deze meteen vast. Wel kan de gemeente op basis van een steekproef bepalen dat verantwoording alsnog nodig is. Daarnaast moet u als subsidieaanvrager een melding doen als de activiteit niet doorgaat.

Subsidies van € 5.000 tot € 100.000

Een subsidie boven de € 5.000 moet u wel verantwoorden bij de gemeente. Voeg bij uw verantwoording de volgende documenten:

Stimuleringssubsidies van € 5.000 tot € 50.000:

Subsidies van € 10.000 tot € 100.000: 

  • Rekening/verantwoording van de activiteiten waarvoor de subsidie geldt
  • Financieel verslag en verantwoording van de overige subsidieverplichtingen
  • Bestuursverklaring waarin het bestuur verklaart getrouw en rechtmatig te hebben gehandeld 

Voeg bij subsidies boven de € 50.000 ook toe: 

  • Beoordelingsverklaring die is opgesteld door een accountant  

Subsidies boven € 100.000

Ontvangt u meer dan € 100.000 aan subsidie? Dan is bij het financieel verslag een getrouwheidsverklaring van een accountant nodig. Deze verklaring moet voldoen aan:

Modellen van verklaringen

Hieronder vindt u modellen van verschillende verklaringen:

Uw mening
Uw mening