Bestemmingsplannen in Delft

Gaat u bouwen op een kavel grond of een bedrijf of woning maken in een pand? Kijk dan eerst in het bestemmingsplan om te zien wat de mogelijkheden zijn. Een bestemmingsplan kunt u online inzien. De meeste plannen staan op de website Ruimtelijkeplannen.nl.

Binnenstad

Hof van Delft en Voordijkshoorn

Schieoevers

Spoorzone

Tanthof en buitengebied

Voorhof en Buitenhof

Vrijenban en Delftse Hout

Wippolder

Hele stad

Meer informatie

Wilt u meer informatie of uitleg over een bestemmingsplan? Maak een afspraak met de gemeente. Als u uw bouwplan wilt laten toetsen, vraag dan een vooroverleg aan.