Bouwplan voorleggen aan gemeente

Gaat u (ver)bouwen of uw pand anders gebruiken? En wilt u weten of u een vergunning krijgt? Dan kunt u uw plannen voorleggen aan de gemeente. De gemeente toetst uw bouwplan en bekijkt of u een vergunning kunt krijgen. Hiervoor betaalt u kosten.

Toets

Voor uw bouwplan kunt u bij de gemeente een toets aanvragen voor:

 • Monumenten en cultuurhistorische gebouwen
 • Bestemmingsplan op functiewijziging of (ver)bouwwerk
 • Ontheffingsmogelijkheid bestemmingsplan (als vervolg op toets bestemmingsplan)
 • Parkeernorm (als gevolg op toets bestemmingsplan of toets ontheffingsmogelijkheid bestemmingsplan)
 • Welstand
 • Compleet advies voor bestemmingsplan, welstand, eventuele ontheffingsmogelijkheden en lokale wetten en regels, zoals parkeernormen

Stappenplan

De gemeente toetst uw plannen volgens een vast stappenplan. Als u dit stappenplan doorloopt, kunt u vaak al zelf nagaan of u een vergunning krijgt.

Stuur bij uw aanvraag mee:

 • Locatie van het bouwplan
 • Omschrijving van het bouwplan
 • Tekening van de situatie (schaal 1:1000)
 • Schetsplan waaruit duidelijk blijkt wat de bedoeling van het plan is
 • Foto's van de bestaande situatie, omgeving en locatie
 • Is het bouwwerk tijdelijk? Of in strijd met het bestemmingsplan? Stuur dan een goede motivering mee. En ook eventueel foto's van identieke projecten in de directe omgeving.
 • Voor welstand: tekeningen (schaal 1:100) en details (schaal 1:5)

Voor monumenten kunt u ook zonder documenten uw bouwplan voorbespreken.

Kosten 2022

 • Toets monumenten en cultuurhistorische gebouwen: € 163,15
 • Toets bestemmingsplan: € 173,75
 • Toets ontheffing bestemmingsplan: € 304
 • Toets parkeernorm: € 304
 • Toets welstand: € 380,30
 • Compleet vooroverleg (exclusief Bouwbesluit): € 1.262,65

Wetten en regels

Uw mening
Uw mening