Omgevingsvergunning milieu

Wilt u een bedrijf starten? Dan kan het zijn dat u volgens de milieuregels een omgevingsvergunning nodig heeft. Of dat u de activiteiten moet melden. Dit regelt u online via het Omgevingsloket.

Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Na de aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging. Hierin staat wat de te volgen procedure is. Nadat het bevoegde gezag heeft beslist, krijgt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Op bezoek

Komt u liever naar de gemeente? Maak dan eerst een afspraak.

Meenemen

  • Plattegrondtekening van het bedrijf
  • Situatietekening met de ligging van het bedrijf in de directe omgeving
  • Eventuele aanvullende gegevens zoals een rapport van een bodemonderzoek (nulsituatie) of een akoestisch onderzoek
  • Kopie van het inschrijvingsbewijs bij de Kamer van Koophandel

Neem uw bijlagen bij voorkeur digitaal mee, bijvoorbeeld op een usb-stick. Dit versnelt de aanvraagprocedure. 

Activiteitenbesluit

De meeste bedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit. Hierin staan algemene milieuregels voor bedrijven. Het Activiteitenbesluit deelt bedrijven op in 3 categorieën: type A, B of C. In welke categorie uw bedrijf valt kunt u nagaan via de Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM).

Vergunning of melding?

Of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen, hangt af van de categorie waaronder uw bedrijf valt.

Type A

Bedrijven in deze categorie hebben weinig invloed of het milieu. U heeft geen vergunning nodig en u hoeft de activiteiten ook niet te melden.

Type B 

Deze bedrijven hebben geen vergunning nodig. U moet de activiteiten wel 4 weken van tevoren melden via de Activiteitenbesluit Internetmodule.

Type C

Valt uw bedrijf onder categorie type C? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket.

Hoelang duurt het?

De gemeente handelt uw aanvraag binnen 6 maanden af. Bij meer ingewikkelde of omstreden zaken kan de gemeente deze termijn verlengen. Let op: u mag uw bedrijf pas starten als u de vergunning heeft gekregen.

Er zijn geen kosten voor de activiteit milieu binnen de omgevingsvergunning.

Uw mening
Uw mening