Omzettingsvergunning kamerverhuur

Heeft u een woning met een WOZ-waarde lager dan € 265.000? En wilt u deze opdelen in meerdere kamers om te verhuren aan 3 of meer huurders? Dan heeft u een omzettingsvergunning nodig. Deze kunt u online aanvragen.

Beschrijving

Woningen met een hogere WOZ-waarde dan € 265.000 komen niet in aanmerking voor een omzettingsvergunning. Een uitzondering hierop zijn woningen boven winkels en horecazaken met een WOZ-waarde hoger dan € 265.000. Voor deze woningen kunt u wel een vergunning aanvragen. Overige voorwaarden blijven van toepassing.

Uitzonderingen

Een omzettingsvergunning is niet nodig voor:

  • Nieuwbouwwoningen
  • Studentenhuizen van woningcorporaties
  • Inwoning (eigenaar verhuurt de woning aan maximaal 2 andere personen waarbij de eigenaar de helft of meer van de woning blijft gebruiken)
  • Bedrijfspanden of andere gebouwen waar woningen in komen

Iemand machtigen?

Wilt u iemand machtigen om namens u een aanvraag te doen? Voeg dan bij uw aanvraag een machtigingsformulier

Hoelang duurt het?

Heeft u uw aanvraag compleet ingediend? Dan handelt de gemeente uw aanvraag binnen 8 weken af. De gemeente kan de termijn met 6 weken verlengen.

Voorwaarden

  • De WOZ-waarde mag niet hoger zijn dan € 265.000
  • De gebruiksoppervlakte van de woning is minimaal 20 m2 per bewoner.
  • De woonruimte voldoet aan de normen voor luchtgeluidsisolatie voor woningscheidende constructies gebruiksruimten (zie eisen Bouwbesluit). Stuur bij uw aanvraag een rapport over de geluidsmetingen mee (NEN 5077). Daarnaast doet u er goed aan om geluidsonderzoek te doen naar de contactisolatie.

De gemeente voert ook een leefbaarheidstoets uit. Hierbij bekijkt de gemeente of het verlenen van de vergunning overlast geeft of dat er in de straat of buurt al overlast is door het verkameren van woningen.

Kosten 2021

  • Omzettingsvergunning: € 1.532,67