Klachten over wonen

Heeft u een klacht over wonen? U kunt u het volgende doen.

Gemeente

  • Geef klachten over aanpassingen aan uw woning door via het contactformulier.
  • Bent u het niet eens met een besluit over de huisvestingsvergunning of urgentieverklaring? Of neemt de gemeente uw aanvraag niet in behandeling? Dan kunt u bezwaar maken.

Woonoverlast

Heeft u overlast van uw buren? Of andere mensen in uw buurt? Meld het de gemeente.

Verdelen van de woonruimte

In Delft zijn woningcorporaties verantwoordelijk voor het verdelen van de woonruimte. Zij doen hun best om de woningen zo goed, snel en eerlijk mogelijk te verdelen. Heeft u een klacht over het toewijzen van een woning? Neem eerst contact op met de betreffende woningcorporatie. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u terecht bij de regionale klachtencommissie.

Woningcorporatie

Heeft u een klacht over uw huurwoning? Of over de corporatie waarvan u de woning huurt? Dien dan uw klacht in bij de betreffende woningcorporatie.

Geschillencommissie

Als dat niets oplost, kunt u bij de Geschillencommissie een klacht indienen. Behalve als het gaat over de huursom. Dan is er de Huurcommissie.

Commissie Gelijke Behandeling

Bent u als invalide of chronisch ziek? En krijgt u hierdoor een onjuist behandeling? Neem contact op met het College voor de Rechten van de Mens.

Uw mening
Uw mening