Buurtpreventie

Steeds meer inwoners maken gebruik van WhatsApp om hun buurt of wijk veiliger te maken. Wilt u een WhatsAppgroep starten? Meld deze dan aan bij de gemeente.

Ondersteuning

Als beheerder van het buurtpreventieteam kunt u rekenen op hulp van de gemeente:

  • 3 keer per jaar mag u een overleg zijn met politie, gemeente en andere buurtpreventieteams. U krijgt tips en bespreekt de inbraken in woningen van de afgelopen tijd.
  • 1 keer per jaar is er een cursus 'signaleren' en bespreekt u met elkaar voorbeelden uit de praktijk.

Buurtpreventie

In Delft zijn verschillende WhatsAppgroepen actief. Buurtbewoners kunnen via hun mobiele telefoon berichten naar elkaar sturen en verdachte situaties in de wijk melden. Dit kan door samen een groepschat aan te maken in WhatsApp. Met deze moderne vorm van buurtpreventie helpt u mee om uw wijk of buurt veiliger te maken.

Hoe het werkt?  

Ziet een bewoner binnen de WhatsAppgroep een verdachte situatie in de buurt? Dan belt deze eerst 112 en stuurt daarna een bericht via WhatsApp. Iedereen binnen de groep ontvangt de melding en is dus gelijk op de hoogte van de situatie en extra alert. Ondertussen kan de politie tot actie overgaan. 

Extra ogen en oren 

De gemeente en politie zijn blij met deze burgerinitiatieven. De politie en andere toezichthouders kunnen namelijk niet overal tegelijk zijn. Via WhatsApp helpen bewoners mee om de buurt veiliger te maken door zelf een groot gebied in de gaten te houden. Hiermee vormen zij extra ogen en oren in de wijk.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het opstarten of uitbreiden van een WhatsAppgroep? Neem dan contact op met de gemeente. U kunt bijvoorbeeld informatie of voorbeeldbrieven aanvragen over regels binnen een WhatsAppgroep, het aanmaken van een Facebookgroep of het informeren van uw buurtbewoners.

Uw mening
Uw mening