Woonvisie 2023 - 2028

De nieuwe woonvisie 2023-2028 van de gemeente Delft krijgt steeds meer vorm. In de visie staat hoe de gemeente werkt aan goed wonen. Op 27 juni 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders de eerste versie (inspraakversie) van de nieuwe Woonvisie vastgesteld.

Woonvisie

Sinds 1 januari 2022 is de gemeentelijke woonvisie verplicht. Dit staat in de woningwet. De woonvisie mag maximaal over de komende vijf jaar gaan. 

Goed wonen

Op 18 april 2023 stelde het college al de beleidslijnen (hoofdlijnen) voor het nieuwe woonbeleid vast. Deze beleidslijnen zijn de basis voor de Woonvisie 2023 – 2028. In de Woonvisie 2023 – 2028 staan de woontevredenheid van onze inwoners en een goede groei van de stad centraal. Als dat op orde is, kunnen we spreken van goed wonen. Goed wonen gaat niet alleen over de eigen woning, maar ook over de woonomgeving. 

Juiste mix 

De gemeente werkt aan goed wonen door samen met partners in de stad te zorgen voor voldoende woningen. Woningen die passen bij behoeften van verschillende bewonersgroepen in de stad. Daarnaast werken gemeente en partners aan een juiste mix van woningen in de wijken en buurten. En maken ze ook afspraken over betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van huizen. 

U kunt de Woonvisie ook op afspraak inzien bij het stadskantoor aan het Stationsplein 1.

Reageren

Wilt u reageren op de Woonvisie 2023 - 2028? Stuur dan vóór 18 augustus 2023 uw reactie per post naar:

College van burgemeester en wethouders
Samenleving Advies, t.a.v. N. de Leeuw
Postbus 78, 2600 ME Delft

Of stuur uw reactie via e-mail naar samenleving@delft.nl.

Definitief besluit 

Na de periode dat de Woonvisie ter inzage ligt neemt het college hierover een definitief besluit. Na de zomer van 2023 wil het college de visie aan de gemeenteraad voorleggen.

Woonvisie 2016 - 2023

De  Woonvisie 2023 - 2028 is een actualisatie van de Woonvisie 2016 - 2023. De Woonvisie 2016 - 2023 is nog geldig totdat de gemeenteraad de nieuwe woonvisie heeft vastgesteld.