Woonvisie 2023 - 2028

In de woonvisie staat hoe de gemeente werkt aan goed wonen. De woontevredenheid van de inwoners en een goede groei van de stad staan hierbij centraal. Voldoende woningen en de juiste woning op de juiste plaats zorgen ervoor dat Delftenaren goed kunnen wonen. In hun woning en in hun eigen buurt of wijk.

Woonvisie

Op donderdag 7 december 2023 heeft de gemeenteraad de woonvisie 'Goed wonen in Delft, Woonvisie 2023-2028' aangenomen.

Betaalbare woningen

In Delft is grote behoefte aan huur- en koopwoningen in elk prijssegment. De gemeente kan deze behoefte op korte termijn niet oplossen. Wel stuurt het college de komende jaren per wijk op voldoende betaalbare huur- en koopwoningen. Voor iedereen die al in Delft woont of in Delft wil wonen. Dit kunnen starters zijn of gezinnen. Maar ook mensen die vanwege werk of studie een woning in Delft nodig hebben. Bovendien biedt Delft jaarlijks woonruimte aan bijzondere doelgroepen zoals statushouders. 

De gemeente werkt samen met woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen. Met voldoende zorg of begeleiding in de wijk als dat nodig is. Daarnaast gaat Delft de komende jaren aan de slag om 3.500 studentenwoningen te bouwen op en rond de campus. En in kleinere aantallen elders in de stad. 

Goede woningen

De gemeente wil samen met woningeigenaren ook inzetten op de kwaliteit van de woningen. Delft wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Hier wordt bij nieuwbouw al rekening mee gehouden. Bestaande woningen moeten door woningverbetering duurzaam worden gemaakt. Daarnaast krijgt de gezondheid in de woning en de leefbaarheid in buurten en wijken aandacht. De gemeente gaat hierover in gesprek met bewoners en woningeigenaren. 

Samen met de stad

De Woonvisie 2023-2028 is samen met de stad tot stand gekomen. Tijdens stadsgesprekken, overleggen en via (social) media konden inwoners, partners, belangenverenigingen en professionals hun mening geven.