Zelf doen bij burenoverlast

1 op de 4 Nederlanders ergert zich weleens aan de buren. Het gaat vaak om kleine irritaties die na verloop van tijd tot grote ergernissen kunnen leiden. Probeer daarom met uw buren in contact te komen om de overlast aan te geven. En om te bespreken hoe de overlast voorkomen kan worden. Zoek samen naar een oplossing waar jullie allebei tevreden mee zijn.

In gesprek

Op het moment van de overlast is langsgaan bij de buren misschien iets dat u liever niet doet. Ga een dag later bij uw buren langs. Of nodig ze uit voor een kop koffie. Geef tijdens het gesprek aan waar u overlast van heeft. En vraag uw buren om rekening met elkaar te houden.

Woning huren

Huurt u een woning van een woningbouwverenging? Doe dan ook een melding bij de verhuurder. De verhuurder kan bemiddelen in de situatie.

Bemiddelen

Lukt het niet om met uw buren een oplossing te vinden? Dan kan de gemeente een bemiddelend gesprek aanbieden. Soms draagt de gemeente dit over aan Bureau Bemiddeling & Mediation. Een onafhankelijke bemiddelaar zal samen met u en uw buren gesprekken hebben om tot een oplossing te komen.

Wijkrechter

Komt u met de bemiddelaar niet tot een oplossing? Of blijft de overlast bestaan? Dan kan de wijkrechter helpen. De wijkrechter zal u en de overlastgever horen en tijdens een zitting uitspraak doen. Dit is een snelle en goedkope procedure. De uitspraak is bindend voor alle partijen. 

Als niets meer helpt

Soms raakt de situatie met uw buren te erg verstoord. Het lukt dan niet meer om de situatie met praten of de hulp van de wijkrechter weer normaal te krijgen. De gemeente kan dan maatregelen nemen. In bijzondere situaties kan dit leiden tot het tijdelijk sluiten van de woning. Dit is een zware maatregel en komt alleen voor als andere maatregelen niet meer helpen.

Zie ook