Burenoverlast melden

Algemeen

Heeft u overlast van uw buren of andere mensen in uw buurt? Meld het de gemeente.

Beschrijving

Inloggen doet u met DigiD of met uw burgerservicenummer. U kunt ook bellen met de gemeente, telefoonnummer: 14015. Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur.

Politie

Is er ernstige overlast? Bel dan op het moment zelf de politie op 0900 8844. Wanneer de agent merkt dat er overlast is volgt er een waarschuwing of boete. De agent kan ook de apparatuur in beslag nemen.

Waarom melden?

Door een melding te maken draagt u bij aan een fijn en leefbaar Delft. De melding geven een beeld waar er overlast is. Dit helpt de gemeente om samen met andere partijen de overlast aan te pakken. De gemeente gebruikt de melding ook voor het beoordelen van aanvragen voor een omzettingsvergunning. Of een vergunning voor woningvorming.

Wat gebeurt er met uw melding?

De gemeente registreert uw melding en neemt contact op met de juiste instanties. Zoals de wijkagent, woningbouwvereniging of studentenvereniging. Ook geeft de gemeente u advies hoe u met de overlast om kunt gaan.

Woonfraude melden

Pleegt iemand fraude? Bijvoorbeeld door een woning te verhuren zonder toestemming van de eigenaar? Meld dit bij de gemeente.