Zonnepanelen en zonnecollectoren

Gaat u zonnepanelen of zonnecollectoren aanbrengen? Als u aan de regels voldoet, heeft u geen vergunning nodig. In de folder Zonnecollectoren en zonnepanelen van de Rijksoverheid ziet u wat de regels zijn.

Vergunningcheck

U kunt ook een vergunningcheck doen op het Omgevingsloket. Voer uw locatie en bouwplannen in en u ziet meteen of u een vergunning nodig heeft.

Welstandseisen beschermd stadsgezicht

Wilt u zonnepanelen of zonnecollectoren plaatsen op een pand in het beschermd stadsgezicht? Zoals de binnenstad, de Nieuwe Plantage of TU Noord? Dan heeft u geen vergunning nodig als u voldoet aan de welstandseisen voor zonnepanelen en zonnecollectoren. Voor monumenten in het Agnetapark gelden deze regels niet.

Omgevingsvergunning

Brengt u in het beschermd stadsgezicht zonnepanelen of zonnecollectoren aan die niet voldoen aan de welstandseisen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Lees voordat u een vergunning aanvraagt eerst de uitvoeringsrichtlijnen. Hierin ziet u waaraan uw plan moet voldoen.

Afwijken van de welstandseisen

Wilt u in het beschermd stadsgezicht afwijken van de welstandseisen? Dan heeft u een positief advies nodig van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit.