Zonnepanelen op monumenten

Zonnepanelen op een monument plaatsen is vaak mogelijk. Zelfs in een beschermd stadsgezicht. Als de zonnepanelen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, heeft u meestal geen vergunning nodig. Is dit niet mogelijk bij uw pand? Dan mag u ze soms alsnog plaatsen. Wel heeft u dan een vergunning van de gemeente nodig.

Wanneer mogelijk?

U mag meestal zonnepanelen op een monument plaatsen als:

  • deze niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg
  • u de dakconstructie of dakbedekking niet verwijdert of beschadigt
  • u de zonnepanelen in een aaneengesloten vlak legt

Eisen en richtlijnen

  • In de Welstandseisen zonnepanelen staat waar u rekening moet houden per type dak.
  • In de Uitvoeringsrichtlijnen Monumenten Delft leest u hoe u de maatregelen goed kunt uitvoeren. Vooral in hoofdstuk 39 staat informatie over zonne-energie.

Uitvoeringsrichtlijnen Monumenten Delft

Heb ik een vergunning nodig?

Benieuwd of u een vergunning nodig heeft? Kijk in de bovenstaande eisen en richtlijnen. Komt u er zelf niet uit? Neem dan contact op met de gemeente.

Gemeente helpt u graag verder

De gemeente kan u advies geven over de mogelijkheden. En nagaan of uw plan mag volgens de regels. We kiezen altijd voor de best beschikbare technische oplossing. Waarbij we een goede balans zoeken tussen verduurzamen en het behoud van historisch materiaal en details.