Aanvragen voorschot bijstand

Algemeen

Heeft u een bijstandsuitkering aangevraagd? En doet de gemeente er langer dan 4 weken over om uw aanvraag af te handelen? Dan kunt u een voorschot aanvragen. Overleg dit wel eerst met uw consulent.

Beschrijving

Toegekend of afgewezen

U kunt een dag na de aanvraag (behalve in het weekend) naar de gemeente bellen. Doe dit tussen 14.00 en 17.00 uur. U hoort dan of u een voorschot krijgt of niet. Het besluit ontvangt u per post.

Uitbetaling

Krijgt u een voorschot? Dan ontvangt u het geld op de 2e werkdag na de aanvraag op uw rekening.

Uitkering niet ontvangen?

Heeft u uw uitkering door onbekende reden niet ontvangen? Bel dan direct naar 14015. En vraag of uw consulent kunt uitzoeken wat er aan de hand is. U krijgt niet zomaar een voorschot. Dit kan alleen met toestemming van uw consulent.

Bijzondere bijstand

Alleen in urgente gevallen kunt u een voorschot voor bijzondere bijstand aanvragen.

Voorwaarden

  • U heeft een bijstandsuitkering aangevraagd. Een gesprek gehad met een consulent en alle gegevens ingeleverd. En u heeft geen andere inkomsten.
  • Of u heeft een lopende uitkering, maar deze door onbekende reden niet ontvangen.
  • U heeft bijzondere bijstand aangevraagd voor inrichtingskosten. Alle gegevens heeft u ingeleverd. Er zijn geen andere inkomsten. En er is sprake van een verhuizing met urgentie of vanuit een AZC.

Vraag en antwoord

Recht

Ik heb 2 dagen terug een uitkering aangevraagd. Heb ik recht op een voorschot?

Voldoet u aan de voorwaarden en is er broodnood? Dan kunt u een verzoek indienen voor een voorschot. Normaal is er pas recht op een voorschot 4 weken na de aanvraag van de uitkering. 

Blokkade

Er staat een blokkade op mijn uitkering. Kan ik dan een voorschot aanvragen? Neem altijd contact op met uw consulent en vraag wat er aan de hand is. In overleg met uw consulent kan u een voorschot aanvragen.

Hoogte

Hoe hoog is een voorschot? De consulent beoordeelt de hoogte van een voorschot. Dit hangt af van het recht en de noodzaak.

Verrekening

Hoe en wanneer verrekent de gemeente het voorschot met mijn uitkering? Een voorschot wordt gelijk en volledig verrekend met de eerst uitbetaling van de uitkering. Besluit de gemeente dat u geen recht heeft op een uitkering? Dan moet u de voorschotten terugbetalen.

Overzicht verrekening

Kan ik de verrekening inzien?  Ja, dat kunt u online inzien via uw uitkeringsspecificatie

Bewijsstukken

Welke bewijsstukken moet ik digitaal meesturen met mijn aanvraag voorschot? Laatste saldo-overzicht van alle bank- en spaarrekeningen van uzelf en uw (eventuele) partner.

Geen scanner

Ik heb geen scanner. Hoe kan ik de bewijsstukken meesturen? U kunt ook gebruik maken van een digitale fotocamera of de fotocamera in uw telefoon.

Geen bankrekening

Ik beschik niet over een bankrekening of er staat een blokkade op mijn uitkering. Wat nu? U kunt op dit moment alleen gebruik maken van een papieren aanvraagformulier voor een voorschot. Bij de aanvraag moet u schriftelijk kunnen aantonen dat u niet over een bankrekening beschikt.