Afval verkeerd aanbieden

In Delft gelden regels voor het aanbieden van afval. Biedt u uw afval verkeerd aan? Bijvoorbeeld te vroeg, te laat of naast de container? Of zet u zonder afspraak grofvuil op straat? Als de gemeente ziet dat u afval verkeerd aanbiedt, krijgt u een boete.

Ziet de gemeente verkeerd aangeboden afval op straat of bij de container? Dan maakt de gemeente het afval open om te kijken van wie het is. Blijkt dat het afval van u is? Dan betaalt u de kosten voor het verwijderen van het afval. Dit heet spoedeisende bestuursdwang. De kosten zijn:

1 vuilniszak / doos€ 100
2 vuilniszakken / dozen€ 125
3 vuilniszakken / dozen€ 150

Bezwaar maken

Heeft u een brief gekregen dat u kosten moet betalen? En bent u het hier niet mee eens? Neem dan contact op met de gemeente. Meestal maakt dit al veel duidelijk. Blijft u het niet eens? Dan kunt u binnen 6 weken na de datum op de brief bezwaar maken.

Heeft mijn bezwaar zin?

U kunt altijd bezwaar maken tegen de kosten. Maar bezwaar maken heeft niet altijd zin. In de volgende situaties zal de gemeente uw bezwaar vaak afwijzen.

Bezwaren die de gemeente vaak afwijst

Iedereen moet de regels voor het aanbieden van afval kennen.

U bent zelf verantwoordelijk dat uw afval op de juiste manier wordt weggegooid. Ook als iemand anders dit namens u doet.

De gemeente verwijdert verkeerd aangeboden afval meteen. Dit gebeurt altijd zonder waarschuwing.

Als u bezwaar maakt, kijkt de gemeente alleen naar uw overtreding.

De foto laat zien waar uw afval is gevonden. Niet al het afval op de foto hoeft van u te zijn. Soms staat ook afval van andere mensen op de foto.

Dan moet u bewijzen dat u al een aantal dagen niet thuis was. Bijvoorbeeld door vliegtickets van uw reis te laten zien. Heeft u huisgenoten? Dan moet u ook bewijzen dat zij niet thuis waren.

U moet de kosten betalen voor het verwijderen van het afval. Deze kosten bestaan onder andere uit:

  • het opruimen en weggooien van het afval
  • de tijd van het onderzoek en het maken van een verslag
  • het maken en versturen van de brieven

U mag nooit afval naast de container plaatsen. Ook niet als de container vol, verstopt of kapot is. U kunt dan het volgende doen:

  • Zoek een andere container en doe een melding bij Avalex.
  • Breng uw afval op een ander moment weg.
  • Past uw afval of karton niet door de opening van de container? Gebruik kleinere zakken of maak het karton klein.

Alle containers hebben een sensor. Deze sensor geeft door hoe vol de container is. Is de container bijna vol? Dan leegt Avalex de container zo snel mogelijk.

Brengt u uw afval naar verzamelplekken in de binnenstad? Dan mag u uw afval hier alleen op de ophaaldagen tussen 6.00 en 7.30 uur neerzetten. En dus niet al op de avond ervoor.