Alcohol bij verenigingen en stichtingen

Wilt u bij uw vereniging of stichting alcohol schenken? Dan heeft u een alcoholwetvergunning nodig. Het schenken van alcohol mag alleen op de tijden die in de vergunning staan.

Wanneer niet?

Verenigingen en stichtingen mogen niet altijd alcohol schenken. Dit mag bijvoorbeeld niet tijdens persoonlijke bijeenkomsten. Zijn er bijeenkomsten voor personen die niet rechtstreeks zijn betrokken bij de activiteiten van de vereniging of stichting? Dan mag u ook geen alcohol schenken.

Wanneer wel?

In de volgende voorbeelden ziet u wanneer verenigingen en stichtingen wel met een vergunning alcohol mogen schenken.

Recreatieve instellingen en scholen:

 • Feestavond voor eigen vrijwilligers
 • Jaarfeest of afsluiting seizoen
 • Overige strikt club gerelateerde feesten voor leden (zoals barbecuefeest of bingoavond)
 • Eigen nieuwjaarsborrel
 • Lessen of cursussen voor rechtstreeks betrokkenen
 • Afstudeerbijeenkomst of diploma-uitreiking voor rechtstreeks betrokkenen
 • Schoolfeesten voor leerlingen
 • Ouderavond
 • Viering laatste schooldag
 • Sportdag voor leerlingen en leraren

Sportclubs (ook studentensportverenigingen):

 • Alcohol schenken in de kantine vanaf 1 uur voor tot maximaal 1 uur na een wedstrijd of training. Dit mag alleen aan spelers, aanhang en supporters.
 • Feest bij clubkampioenschap
 • Afscheidsfeest of jubileumfeest van het bestuur of een bestuurslid
 • Feestavond voor eigen vrijwilligers
 • Jaarfeest of afsluiting seizoen
 • Toernooi met afsluitend feest
 • Overige strikt club gerelateerde feesten voor leden (zoals barbecuefeest of bingoavond)
 • Nieuwjaarsborrel (alleen voor leden)

Sociaal-culturele instellingen:

 • Bijeenkomsten, vergaderingen en feesten van verenigingen en stichtingen die het pand gebruiken (alleen toegankelijk voor leden en oud-leden)
 • Evenementen die voor het publiek toegankelijk zijn
 • Koningsdag, sinterklaas- en kerstviering
 • Eigen jaarvergaderingen
 • Eigen nieuwjaarsborrel

Levensbeschouwelijke of religieuze instellingen:

 • Bijeenkomsten, vieringen en cursussen die voortvloeien uit het levensbeschouwelijke of religieuze karakter van de instelling

Studie- en studentenverenigingen:

 • Bijeenkomsten, debatten en lezingen
 • Afscheidsbijeenkomsten bij het afstuderen van leden
 • Inter-corporale studentenfeesten of studentenfeesten van andere landelijke verbanden van studentenverenigingen
 • Scholierenfeesten om kennis te maken met het studentenleven
 • Ouderendagen
 • Studentenfeesten
 • Eetgelegenheden van studentenverenigingen

Verhuur aan derden

Verhuurt u de locatie van uw vereniging of stichting aan iemand anders? Dan mag u tijdens deze bijeenkomst geen alcohol schenken. De partij die uw locatie huurt mag wel zelf drank met alcohol meenemen. Het verhuren van de locatie moet wel mogelijk zijn volgens het bestemmingsplan. Of de voorwaarden van een eventuele subsidie die u ontvangt.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het schenken van alcohol bij uw vereniging of stichting? Neem dan contact op met de accountmanagers van de gemeente.