Beeldkwaliteitsplannen

Een beeldkwaliteitsplan is een belangrijk instrument voor de kwaliteitsbewaking van ruimtelijke plannen. Het plan is een beleidsstuk waarmee de gemeente privaatrechtelijke afspraken maakt met ontwikkelende partijen. Een beeldkwaliteitsplan is geen deel van het gemeentelijke welstandsbeleid.

Procedure

  • De gemeente stelt een concept beeldkwaliteitsplan op en overlegt dit met de Adviescommissie Omgevingskwaliteit.
  • Op het concept beeldkwaliteitsplan kunt u tijdens de inzageperiode reageren.
  • De gemeenteraad stelt het beeldkwaliteitsplan vast.

Beeldkwaliteitsplannen