Berging plaatsen

Zij- of achterkant

Wilt u een losstaande berging plaatsen voor het stallen van uw fiets of huisvuilcontainer? Dan heeft u meestal geen omgevingsvergunning nodig als u deze plaatst aan de zij- of achterkant van uw pand. Doe de vergunningcheck op het Omgevingsloket om te zien of dit ook voor uw situatie geldt.

Voorkant of straatzijde

Plaatst u de berging aan de voorkant of straatzijde? Dan hoeft u geen vergunning aan te vragen als u voldoet aan de uitvoeringsrichtlijnen. U moet het bouwplan wel vooraf melden bij de gemeente.

Uitvoeringsrichtlijnen berging

  • Het bouwwerk bevindt zich voor de voorgevel van het pand. Of voor een zij- of achtergevel die naar het openbare gebied gekeerd is. Bijvoorbeeld aan een straat, stoep of park.
  • De hoogte van de berging is maximaal 1,5 meter.
  • De oppervlakte van de berging is niet meer dan 5 m².
  • De oppervlakte van alle bijgebouwen (met de berging erbij) is niet meer dan 50% van het onbebouwde erf.

Omgevingsvergunning

Voldoet de berging aan de voorkant of straatzijde van uw pand niet aan de uitvoeringsrichtlijnen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Monumenten en beschermd stadsgezicht

De bouwmelding geldt niet voor monumenten, cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en voor panden in het beschermd stadsgezicht of ander waardevol gebied. Hiervoor heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig. Op de Kaart Bouwmelding ziet u om welke gebieden het gaat.

Eigen verantwoordelijkheid

U bent zelf verantwoordelijk voor een kwalitatief goede berging die voldoet aan de wettelijke eisen voor bouwtechniek en veiligheid.