Samenstelling

De Delftse Rekenkamer bestaat uit een voorzitter en vier leden. De leden van de rekenkamer vullen elkaar aan in deskundigheid, competenties en werkervaring in bedrijfsleven, onderzoekssector en overheid.

De leden van de rekenkamer zijn:

Claudine Garama verzorgt het secretariaat van de Delftse Rekenkamer.

De leden van de rekenkamer:

  • hebben een onafhankelijke positie ten opzichte van individuele gemeenteraadsleden en de fracties, van het College van Burgemeester en Wethouders en van het ambtelijke apparaat van Delft;
  • hebben een brede ervaring bij de overheid, het bedrijfsleven en het maatschappelijke middenveld;
  • zijn goed ingevoerd in politiek-bestuurlijke processen, bestuurskunde en/of openbare financiën;
  • hebben kennis van beleidsonderzoek, doelmatigheidsonderzoek, auditing en evaluatie;
  • werken volgens een door hen vastgesteld reglement van orde waarin de gedragscodes van de rekenkamer zijn vastgelegd.

Verordening