Bijstand IOAW uitkering

Algemeen

Voor mensen die op oudere leeftijd werkloos worden bestaat na hun ww-uitkering een IOAW- of IOW-uitkering. De IOAW-uitkering is een aanvulling op uw (gezins)inkomen tot bijstandsniveau. Een IOAW-uitkering vraagt u online aan.

Beschrijving

De Formulierenbrigade kan u helpen bij de aanvraag. U moet wel bij werk.nl ingeschreven blijven staan als werkzoekende.

Contact met gemeente

Na uw aanvraag neemt de gemeente binnen 10 dagen contact met u op. U krijgt dan meer informatie over de afhandeling van uw aanvraag. U kunt bij uw aanvraag alvast bewijstukken meesturen. Is dit niet mogelijk? Dan bespreekt de gemeente later met u hoe u dit kunt doen.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u: 

  • vóór 1 januari 1965 geboren bent 
  • onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Het inkomen van uw partner telt ook mee. Het inkomen van minderjarige kinderen telt niet mee. 

Daarnaast moet u aan ten minste 1 van de volgende voorwaarden voldoen: 

  • U bent op of na uw 50e werkloos geworden, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering. En u heeft de volledige WW-duur verbruikt.
  • U heeft op of na uw 50e recht gekregen op een WGA-uitkering. Deze WGA-uitkering is gestopt omdat u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent.
  • U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005, voor de komst van de WIA, een IOAW-uitkering.

Ook is de kostendelersnorm van toepassing op de uitkering, als u met meerdere personen in een woning woont.

Het vermogen wordt buiten beschouwing gelaten.

Zie ook