Bijzondere bijstand aanvragen

Algemeen

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Krijgt u te maken met bijzondere of onverwachte situaties? En moet u hierdoor geld uitgeven dat u niet heeft? Dan kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand vraagt u online aan.

Voorbeelden

Bijzondere bijstand kunt u voor verschillende kosten aanvragen. Geef bij uw aanvraag duidelijk aan om welke kosten het gaat. Bijvoorbeeld:

 • Kosten voor verhuizen
  U moet door ziekte of scheiding verhuizen, maar u heeft geen geld voor de verhuizing.
 • Hoge woonkosten
  Uw woonkosten zijn hoger dan de huurgrens. Of u heeft een eigen huis en u krijgt geen huurtoeslag van de Belastingdienst. Met een laag inkomen kunt u uw woonkosten moeilijk betalen.
 • Kosten voor kleding
  U bent chronisch ziek of gehandicapt. En hierdoor heeft u meer kosten voor het vervangen, schoonmaken of onderhouden van uw kleding.
 • Andere situaties
  Bijzondere bijstand kunt u voor veel verschillende kosten aanvragen. Bijvoorbeeld voor rechtsbijstand, reiskosten, energiekosten of een babypakket. Kijk hier voor een overzicht van spullen waar u bijzondere bijstand voor kunt aanvragen. 

Hulp nodig?

Twijfelt u of u bijzondere bijstand kunt krijgen? Bel 14015 voor meer informatie. Heeft u hulp nodig bij het invullen van de aanvraag? Maak een afspraak met de Formulierenbrigade in Delft.

U kunt bijzondere bijstand ook schriftelijk aanvragen

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Meer regelingen

Naast de bijzondere bijstand heeft de gemeente vele andere regelingen. Zoals de Delftpas, vergoeding voor schoolkosten en de Inkomenstoeslag.

Inkomen

Voor de meeste regelingen en tegemoetkomingen geldt dat uw inkomen maximaal 110% van de bijstandsnorm mag zijn. Dat komt neer op:

 • € 2.017 voor gehuwden/samenwonenden/alleenstaande ouders 
 • € 1.412 voor alleenstaanden

Heeft u een hoger inkomen dan de gestelde norm? En kunt u de bijzondere noodzakelijke kosten niet zelf betalen? Mogelijk heeft u dan toch recht op een gedeeltelijke vergoeding via de bijzondere bijstand. Dit hangt af van uw vermogen en uw draagkracht.

Gift of lening

De gemeente bepaalt of u de bijzondere bijstand als lening of gift krijgt. Bij een lening moet u het geld in delen terugbetalen. Bij een gift hoeft u het geld niet terug te betalen.

Hoelang duurt het?

De gemeente handelt uw aanvraag binnen 8 weken af.

Wetten en regels