Bijzondere bijstand, boekengeld mbo studenten

Algemeen

Heeft u een laag inkomen en kinderen van 16 of 17 jaar die naar het mbo gaan? De school kan helpen met het aanschaffen van schoolboeken en materialen.

Beschrijving

U weet misschien dat uw kind pas recht heeft op studiefinanciering vanaf zijn of haar 18e jaar. Dat betekent dat u nog geen studiefinanciering krijgt voor boeken en andere leermiddelen. U moet dat zelf kopen. 

De school moet helpen 

Alle mbo-scholen hebben van de minister geld gekregen om ouders die met dit probleem zitten te helpen. Zij moeten u helpen met het kopen/huren van de noodzakelijke boeken en materialen. Vraag de school van uw kind wat zij voor u kunnen doen. 

Gewone schoolkosten 

Voor gewone leermiddelen kunt u een tegemoetkoming ontvangen met uw Delftpas. Denk aan schiften, een agenda en pennen. 

Aanvraag

De school moet u helpen met de aanschaf/huur van de noodzakelijke boeken en materialen. Krijgt u geen hulp? En vindt u dat u recht heeft op een vergoeding? Bel dan naar 14015 om uw situatie uit te leggen. Misschien kunt u na het telefonische overleg een aanvraag bijzondere bijstand indienen.  

Delftpas

Deze regeling is aanvullend op de kosten die de Delftpas vergoedt.

Geen recht

Is uw kind 16 of 17 jaar en volgt hij of zij een opleiding op het voortgezet onderwijs? Dan kunt u geen aanvraag indienen omdat de schoolboeken gratis zijn.

Bewijsstukken

Heeft u een bijstandsuitkering? Stuur de volgende bewijsstukken mee:

  • rekening(en) van de boeken en andere noodzakelijke schoolspullen 

  • toon aan dat de school de boeken en schoolspullen nodig vindt
  • geldig legitimatiebewijs 

Heeft u geen uitkering? Stuur dan ook de volgend bewijsstukken mee: 

  • 1 recent afschrift van alle bank- en spaarrekeningen van alle gezinsleden ook van inwonende kinderen tot 18 jaar 
  • bewijsstukken inkomen en vermogen

Hoelang duurt het?

De gemeente handelt uw aanvraag binnen 8 weken af.

Zie ook

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de vele regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand. 

Weinig geld? Gemeente helpt!

Bent u bewindvoerder?

Begeleidt u iemand met een laag inkomen of een bijstandsuitkering in Delft? Vraag een vergoeding aan voor uw gemaakte kosten.

U mag ook namens de persoon die u begeleidt een aanvraag bijzondere bijstand indienen. U logt in met eHerkenning of uw eigen DigiD. U mag de DigiD van uw klanten hiervoor niet gebruiken.