Bijzondere bijstand, energiekosten medische noodzaak

Algemeen

Heeft u een uitkering bij de gemeente of een laag inkomen? En is er een medische noodzaak vastgesteld voor extra uitgave voor energiekosten? Dan kunt u hier online een vergoeding aanvragen.

Beschrijving

De gemeente vergoedt de meerkosten in vergelijking tot de energiekosten onder 'normale' omstandigheden.

Medische noodzaak

U kunt alleen gebruik maken van deze vergoeding als er een medische noodzaak is voor deze extra uitgave. Daarbij adviseert Salude (de onafhankelijke adviesorganisatie) over de hoogte van de vergoeding. De gemeente neemt een beslissing op basis van dit advies.

Voorwaarden

Inkomensgrens

U kunt een aanvraag indienen als het gezamenlijk netto-maandinkomen niet hoger is dan: 

  • € 2.017 voor gehuwden/samenwonenden/alleenstaande ouders 
  • € 1.412 voor alleenstaanden

Heeft u een hoger inkomen dan de gestelde norm? En kunt u de bijzondere noodzakelijke kosten niet zelf betalen? Mogelijk heeft u dan toch recht op een gedeeltelijke vergoeding via de bijzondere bijstand. Dit hangt af van uw inkomen en situatie.

Hoelang duurt het?

De gemeente handelt uw aanvraag binnen 8 weken af.

Vergoeding

  • Het bedrag dat u kunt krijgen ligt tussen de € 160 en € 485 per jaar.
  • Salude adviseert over de hoogte van de vergoeding. 

Het bedrag van de vergoeding berekent de gemeente door middel van vaste regels voor stook- en energiekosten.

Bewijsstukken

Heeft u een bijstandsuitkering van de gemeente Delft? Stuur dan de volgende gegevens mee: 

  • energierekening(en)
  • geldig legitimatiebewijs 

Heeft u geen bijstandsuitkering? Neem stuur dan ook de volgende bewijsstukken mee:

  • 1 recent afschrift van alle bank- en spaarrekeningen van alle gezinsleden ook van inwonende kinderen tot 18 jaar.
  • een kopie van de salaris- of uitkeringsspecificatie van uzelf
  • als u een partner heeft moet u ook een kopie van zijn/haar salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen
  • als u een of meer inwonende meerderjarige kinderen heeft. Dan moet u ook van hen een kopie van salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen. 

Schriftelijk aanvragen

U kunt bijzondere bijstand ook schriftelijk aanvragen.

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Zie ook

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand. 

Bent u bewindvoerder?

Begeleidt u iemand met een laag inkomen of een bijstandsuitkering in Delft? Vraag een vergoeding aan voor uw gemaakte kosten.

U mag ook namens de persoon die u begeleidt een aanvraag bijzondere bijstand indienen. U logt in met eHerkenning of uw eigen DigiD. U mag de DigiD van uw klanten hiervoor niet gebruiken.