AV-Delft aanvullende zorgverzekering

Algemeen

Heeft u een uitkering of een laag inkomen en woont u in Delft? Dan is de AV-Delft iets voor u. De AV-Delft is een speciale aanvullende zorgverzekering. Met de AV-Delft bent u voor een aantrekkelijke prijs voor nog meer kosten verzekerd.

Beschrijving

Zorgverzekeraar DSW

De gemeente Delft heeft per 1 januari 2024 weer een contract afgesloten met zorgverzekeraar DSW. 

Premiekorting

Elke volwassene krijgt maandelijks met de AV-Delft € 15 korting op de zorgpremie. Kinderen tot 18 jaar, zonder eigen inkomen, zijn gratis meeverzekerd.

Hoe werkt het?

U betaalt zelf de kosten van de basisverzekering en de aanvullende verzekering aan de zorgverzekeraar. Daar bovenop krijgt u de gratis AV-Delft.

Welk pakket kunt u kiezen?

U kunt bij DSW kiezen uit 2 pakketten (de AV-standaard en de AV-Top). U kunt deze pakketten vergelijken op de website gezondverzekerd.nl. Daar kiest u zelf welk pakket het beste bij uw situatie past. De gemeente kan deze keuze niet voor u maken en kan u hierin niet adviseren.

Let op! Zorgverzekeraars veranderen jaarlijks hun pakketten. Check daarom altijd of het pakket dat u had nog bij uw huidige situatie past.

Hulp nodig?

Bij de Formulierenbrigade van Delft voor Elkaar kunt u hulp krijgen bij het aanvragen van de AV-Delft. Maak hiervoor een afspraak via 015 760 02 00.

Voorwaarden

Kom ik in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor de AV-Delft, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U woont in Delft
 • U heeft geen betalingsachterstand of schuld bij uw zorgverzekeraar
 • U heeft een uitkering van de gemeente Delft, of een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm (inclusief vakantiegeld)

Uw netto gezamenlijk inkomen mag per 2024 per maand niet hoger zijn dan: 

 • € 1.669 (alleenstaanden 21 t/m 65 jaar)
 • € 2.384 (alleenstaande ouders, gehuwden en samenwonenden 21 t/m 65 jaar)
 • € 1.853 (alleenstaanden met een pensioen)
 • € 2.512 (gehuwden en samenwonenden met een pensioen)

Kosten

Premies

Op gezondverzekerd.nl kunt u de premies bekijken.

Eigen risico

DSW houdt het wettelijk eigen risico voor 2024 op € 375 per jaar. Dit eigen risico betaalt u alleen als u kosten maakt als u ziek bent.

Hoge zorgkosten?

De AV delft is vooral interessant als u hoge zorgkosten heeft. Via de AV-Delft worden allerlei extra kosten vergoedt die u anders zelf moet betalen. Bijvoorbeeld: 

 • een bril
 • orthodontie
 • eigen bijdrage van de Wmo
 • eigen bijdrage psychologische hulp
 • en bepaalde medicijnen

Kijk voor het volledige overzicht op gezondverzekerd.nl

Bijzondere bijstand

Medische kosten en tandartskosten krijg je in principe niet vergoed via bijzondere bijstand. Veel van de kosten worden wel vergoed door de AV-Delft.

Aanvragen

Nieuwe verzekering afsluiten voor 2024?

Op gezondverzekerd.nl kunt u de pakketten van DSW met elkaar vergelijken, aanvragen en overstappen. Als u meer informatie wilt over vergoedingen, kunt u contact opnemen met DSW.

Bij uw aanmelding via www.gezondverzekerd.nl kunt u uw oude zorgverzekering opzeggen. Dat moet voor 1 januari 2024. Heeft u zelf uw zorgverzekering opgezegd? Dan heeft u tot 1 februari 2024 de tijd om een nieuwe verzekering af te sluiten.

Verzekering partner

U kunt samen met uw partner een aanvraag indienen. Ook als uw partner een andere zorgverzekering heeft.

Controle door Gemeente Delft

De gemeente controleert achteraf of uw inkomen niet te hoog is. Is uw inkomen te hoog? Dan kan het zijn dat u de ontvangen bedragen moet terugbetalen. U krijgt dan een andere verzekeringspakket aangeboden door DSW.

Vraag en antwoord

Vraag en antwoord

Uw AV-Delft wordt elk jaar automatisch verlengd. U hoeft er niets voor te doen. De gemeente controleert achteraf de hoogte van uw inkomen. Van de zorgverzekeraar ontvangt u een polis voor het nieuwe verzekeringsjaar. 

Op de website consuwijzer vindt u een duidelijke uitleg. Bij DSW kunt u sparen voor het wettelijk eigen risico.

Voldoet u niet meer aan de voorwaarden? Bijvoorbeeld omdat uw (gezamenlijk) inkomen is gestegen. Zeg dan zelf uw AV-Delft op. Doe dit voor het begin van een nieuw verzekeringsjaar. Hiermee voorkomt u problemen. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar of een bericht sturen naar de gemeente via het contactformulier

Heeft u een betalingsachterstand? Dan kunt u niet de AV-Delft aanvragen. Door een aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

 • Ontstaat er in de toekomst een premieachterstand van 2 maanden? Dan houdt de gemeente na een signaal van de zorgverzekeraar, de verschuldigde maandpremies in op uw uitkering. Vervolgens ontvangt de verzekeraar dit bedrag. 

Heeft u een uitkering van de gemeente Delft maar toch een betalingsachterstand op uw premie? En wilt u ook AV-Delft verzekerd blijven? 

 • Neem dan contact op met uw contactpersoon van de gemeente en informeer naar een betalingsregeling via uw uitkering.
 • Ontvangt u geen uitkering van de gemeente Delft? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. 
 • De AV-Delft vervalt in principe als u een betalingsachterstand heeft en uw uitkering wordt gestopt. U bent dan zelf verantwoordelijk voor de betaling van de premies.

Stopt uw uitkering en blijft u in Delft wonen? Dan houdt u recht op de AV-Delft tot het einde van het kalenderjaar.

Op gezondverzekerd.nl kunt u zien wat het nieuwe premiebedrag wordt. 

U kunt alleen uw contract bij uw verzekeraar opzeggen als u geen schulden heeft bij de verzekeraar. Heeft u wel schulden dan kunt u niet overstappen naar de AV-Delft.