Bijzondere bijstand, rechtshulp

Algemeen

Heeft u een uitkering bij de gemeente of een laag inkomen? Dan kunt u een vergoeding voor rechtshulp online aanvragen.

Beschrijving

Voor een juridisch advies kunt u terecht bij Sociaal Raadslieden of bij het Juridisch Loket. Zij kunnen u ook doorverwijzen naar een advocaat.

Alleen een advocaat kan een verzoek voor toevoeging doen. Een toevoeging betekent dat u alleen een inkomensafhankelijke bijdrage hoeft te betalen. 

Voorwaarden

Inkomensgrens

U kunt een aanvraag indienen als het gezamenlijk netto-maandinkomen niet hoger is dan: 

 • € 1.912 voor gehuwden/samenwonenden/alleenstaande ouders 
 • € 1.338 voor alleenstaanden

Heeft u een hoger inkomen dan de gestelde norm? En kunt u de bijzondere noodzakelijke kosten niet zelf betalen? Mogelijk heeft u dan toch recht op een gedeeltelijke vergoeding via de bijzondere bijstand. Dit hangt af van uw inkomen en situatie.  

Hoelang duurt het?

De gemeente handelt uw aanvraag binnen 8 weken af.

Vergoeding

U kunt een vergoeding krijgen voor:

 • de eigen bijdrage
 • griffiekosten en bureaukosten van de advocaat 
 • de proceskosten
 • reiskosten in bepaalde gevallen

Bewijsstukken

Heeft u een uitkering van de gemeente Delft? Dan vragen wij de volgende bewijsstukken:

 • brief Raad voor de Rechtsbijstand over de zogenaamde toevoeging 
 • de rekeningen die u vergoed wilt krijgen
 • geldig legitimatiebewijs

Extra bewijsstukken als u geen uitkering heeft:

 • 1 recent afschrift van alle bank- en spaarrekeningen van alle gezinsleden ook van inwonende kinderen tot 18 jaar. 
 • een kopie van de salaris- of uitkeringsspecificatie van uzelf
 • als u een partner heeft moet u ook een kopie van zijn/haar salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen
 • als u een of meer inwonende meerderjarige kinderen heeft. Dan moet u ook van hen een kopie van salaris- of uitkeringsspecificatie meesturen.

Schriftelijk aanvragen

U kunt bijzondere bijstand ook schriftelijk aanvragen.

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Zie ook

Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Maak gebruik van de regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente. De meeste daarvan vallen onder de bijzondere bijstand. 

Bent u bewindvoerder?

Begeleidt u iemand met een laag inkomen of een bijstandsuitkering in Delft? Vraag een vergoeding aan voor uw gemaakte kosten.

U mag ook namens de persoon die u begeleidt een aanvraag bijzondere bijstand indienen. U logt in met eHerkenning of uw eigen DigiD. U mag de DigiD van uw klanten hiervoor niet gebruiken.